Стартира и вторият проект на ДП НКЖИ, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост

Модернизиране на жп транспорта в България

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ стартира втория си проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост – за проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на система за безопасност ERTMS, ниво 2 в жп участъка Русе – Каспичан. Стойността му е малко над 186.7 млн. лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти – до 28 април. В началото на февруари НКЖИ обяви обществена поръчка за изграждането на интермодален терминал в Русе, също финансиран по ПВУ, на стойност малко над 54 млн. лв.без ДДС и срок за подаване на офертите до 6 април.