Стартира обект „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ инж. Иван Бакалски даде старт на обект „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и е част от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г., като се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“.

Възложител:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Изпълнител:

ДЗЗД „Електра“

Консултант:

Сдружение „ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА“ ДЗЗД

Основните дейности в обхвата на обекта включват:

  • Проектиране – изготвяне на технически проект;
  • Строителство – модернизация на тяговата подстанция и интегриране към SCADA;
  • Гаранционно обслужване;

Модернизацията на тягова подстанция Чирпан и интегрирането на SCADA ще спомогне за ефективната, качествена и надеждна експлоатация на железопътната инфраструктура.

Трако, изложение на локомотиви и вагони
ЖП транспорт

Trako отвори врати за посетители в Гданск

септември 23, 2023

Trako привлича стотици изложители и десетки хиляди посетители. Толкова голям интерес към събитието със сигурност се дължи на актуалните тенд…

Въздушен транспорт

Хеликоптер изчезна край Гърмен

септември 22, 2023

Хеликоптер е паднал край село Гърмен, което се намира в близост до град Гоце Делчев, съобщи БГНЕС. За момента няма информация за пострадали …