Транс Експрес отбеляза 25 години на пазара с нова визия

Една от най – големите български спедиторски компании „Транс Eкспрес“ отбеляза своята 25 – годишнина с пускането на нова търговска марка и корпоративна визия. Те предвиждат развитието на зелените транспортни коридори за конкурентна и устойчива транспортна система. Основен момент е ефективното използване на ресурсите на различните видове транспорт посредством проектиране, строителство, и налагане на Интермодален терминал София-Запад като част от транспортната инфрастуктура.

От „Транс Експрес“ съобщиха , че от Изпълнителната Агенция за Иноваций и Мрежи на ЕС (INEA)са одобрили доклад на компанията за втория етап на проекта Tranx.com.Товае пилотен проект за България. Предложените  материална база и съоръжения за комодални терминални операции ще доведат до подобряване на националната транспортна железопътна мрежа. Дейността се отнася до прехвърлянето на товари от автомобилния към железопътния транспорт и е базиран на движението на  отделни вагони  по коридорите за железопътен товарен превоз в Европа.

Комодалното решение прави железопътния транспорт по-конкурентоспособен и допринася за по-доброто качество на:

 доставки врата-врата

 спестяване от природосъобразни и други външни разходи (0,017 евро т/км)

 избягване на чувствителни зони и такива с интензивен трафик и пътни задръствания

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Международно признание

Управителят на Транс Експрес Иван Петров наскоро беше избран за Старши вице-президент на FIATA (International Freight Forwarding Association) на годишния конгрес на асоциацията през септември 2015 в Тайпе.

През ноември по време на общото събрание на CLECAT-(Europeanassociationforforwarding, transport, logisticsandcustomsservices) в Анверпен той беше преизбран за генерален секретар на същата.

Заради приноса си като дългогодишен председател на работна група по железопътен транспорт вFIATA, CLECAT иUIC/FIATA,Иван Петров беше поканен като модератор на годишната конференция на Европейската КомисияRail Fright Day, провела се на 4 декември, 2015 г във Виена, както и за експерт по железопътни транспортни коридори към холандското председателство на Европейският съвет( първата половина на 2016 г), представлявайки CLECAT.

 

 

 

 

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]