“Трейс груп” ще ремонтира жп линията Пловдив – Бургас

Консорциум с участието на "Трейс груп холд" ще ремонтира част от железопътната отсечка между Пловдив и Бургас, съобщиха от холдинга. Сдружението "Джи Си Еф-13 – СК-13 – трейс рейлинфра консорциум" е подписало договор с Национална компания "Железопътна инфраструктура" за ремонта на участъци между Стара Загора и Зимница. Договорът е на стойност 11.15 млн. лв., а финансирането е по оперативна програма "Транспорт" и националния бюджет.
 
Предвижда се сдружението да направи рехабилитация на жп пътя между Стара Загора и Завой, както и между Завой и Зимница. Трасето е с обща дължина 120 км и ремонтът ще включва главните коловози, гарите Стара Загора и Ямбол заедно с всички по-малки гари и спирки по пътя. Срокът за изпълнение е 6 месеца.
 
Цялостна отсечка
 
Изпълнител ще бъде консорциумът между българските компании "Трейс груп холд", "СК-13 Трансстрой" и италианската GCF Generale costruzioni ferroviarie. От съобщението става ясно, че договорът включва и допълнителни дейности по пероните на гарите в Стара Загора, Ямбол, Безмер и Калитиново.
 
Консорциумът за тази отсечка беше избран и за цялостния ремонт на железопътната отсечка Пловдив – Бургас. Той започна през 2011 г. и по план трябва да приключи до края на тази година. Преди близо година част от отсечката край гара Михайлово наскоро откритата жп линия беше отнесена от порой. Изпълнител беше обединението с участие на "Трейс груп", но тогава от НКЖИ обясниха, че не могат да търсят отговорност на строителя, защото става въпрос за природно бедствие.
 
Според сайта на оперативна програма "Транспорт" общата стойност на отсечката Пловдив – Бургас ще струва малко над 117 млн. евро, от които 93.6 млн. евро са европейски пари, а останалите са национално съфинансиране. По новия програмен период за тази отсечка са предвидени още 320 млн. евро.
 
В България и в чужбина
 
В последните години "Трейс груп холд" започна да работи по много поръчки в чужбина. Те са предимно за пътно строителство, в каквото е специализирана компанията. Модернизацията на жп пътища е по-ново направление за холдинга. В началото на тази година холдингът купи две сръбски дружества – ПЗП "Враня", чието име вече е променено на "Трейс ПЗП Враня" чрез дъщерното си дружество "Трейс ПЗП Ниш". Цената на сделката беше 3.2 млн. евро, а преди това "Трейс ПЗП Ниш" беше придобито за 5 млн. евро. Резултатите на новите дъщерни компании тепърва ще влияят на общите данни на холдинга. Все още няма публикуван консолидиран отчет за първото полугодие. Неконсолидираният показва повече от двойно нарастване на печалбата – от 6.77 млн. лв. на 15.2 млн. лв. Това става при леко увеличение на приходите с 6.6% до 67.5 млн. лв. Всъщност оборотът от продажби на компанията е намалял на индивидуална база с над 17% до 48.5 млн. лв. Приходите от дивиденти, вероятно след придобиванията в последната година, са скочили близо пет пъти до 18.15 млн. лв. В съчетание с намалени разходи за външни услуги, както и финансовите печалбата се е повишила съществено.
Източник: Капитал