“Трейс Груп Холд” ще обновява жп участъка Змейово – Стара Загора

Трейс Груп Холд, като водещ партньор в Обединение „Железопътна инфраструктура “, спечели поръчка за изпълнение на обект Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора, от км 239+400 до 252.325 с обща дължина от 12 925 м. Стойността на договора е в размер на 10.428 млн. лв., а финансирането е със средства от бюджета. Срокът за изпълнение на договора е 7 месеца. В момента компанията извършва рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски. Припомняме, че в неконсолидирания си финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. Трейс Груп Холд прогнозира нетни приходи от продажби в размер на 103.2 млн. лв. към 30 септември спрямо реализираните 75.8 млн. лв. за преди година. Ако прогнозата се окаже точно, това ще представлява ръст от 36%. Акциите на Трейс Груп Холд са една от шестте компании от 40-те, включени в изчислението на BGBX40, отчитащи спад от началото на 2017 г. Понижението е от 8.75% до днешните 4.80 лв. за брой.