Участъкът до железопътния мост на кв. Горна баня е обезопасен

Компрометираното място, на което имаше срутване на част от каменната зидария на подпорната стена на бул. „Никола Петков“, е разчистено. Участъкът се намира от страната на кв. Горна баня и е в непосредствена близост до жп моста на гара Горна баня. Превозните средства преминават без проблеми, а след премахване на пречещата растителност ще бъдат предприети мерки за възстановяване на подпорната стена и стабилизиране на откоса над нея.

Железопътната линия София–Перник е открита за експлоатация през 1893 г. При строежа на железопътната линия мостът на км. 10+424, находящ се след изходните стрелки на гара Горна баня, страна Владая, е проектиран и изграден за премостване на воден обект – дере.

Впоследствие, с разрастването на урбанизираната територия на Столична община и квартал Горна баня, под съоръжението е прокаран път, който в момента е бул. „Никола Петков“. Изградените от двете страни на мостовото съоръжение подпорни стени от каменна зидария са предназначени за осигуряване на габарит на пътя, попадат в уличната регулация и са извън имотите, предоставени за управление и поддържане на ДП НКЖИ. Железопътният  мост преминава сервитутно през имот, общинска публична собственост, и под него конструктивно и функционално никога не е имало условия за регламентирано и безопасно пешеходно преминаване. В зона на уличната регулация от двете страни на железопътното съоръжение също няма изградени тротоари за осъществяване на безопасно движение на пешеходни потоци.

Експлоатационните поделения на ДП НКЖИ извършват периодични наблюдения и контрол на съществуващия жп мост в междугарието Горна баня – Владая и при необходимост предприемат действия по поддържане и ремонт на елементите от неговата конструкция. При извършваните през годините прегледи и ревизии на съоръжението са констатирани удари по конструкцията на моста от моторни превозни средства с височина, по-голяма от указаната с пътната сигнализация.

В рамките на своите правомощия по отношение извършването на дейностите по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътните съоръжения, попадащи в имотните граници на железопътната инфраструктура и сервитутните зони, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е включило мостовото съоръжение в обхвата на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир“, съгласно който старото мостово съоръжение ще бъде заменено с изцяло нова конструкция, осигуряваща необходимите технически и безопасни условия за преминаване на пътни превозни средства, което е съгласувано с всички институции, включително и със Столична община.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…