Валентин Кънчев: Стараем се да поемем увеличения жп товарен трафик от Турция

Валентин Кънчев, Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Г-н Кънчев, каква е равносметката за извършените дейности в повереното ви поделение?

В нашето поделение отговаряме за 326 гари и 4700 човека персонал, който на смени работи денонощно. Този персонал участва пряко в осигуряване на влаковото движение и спазването на всичките нормативни актове в сектора. Към този персонал трябва да прибавим и работещите в 15 експлоатационни центрове, които са разположени в цялата страна, 3 регионални диспечерски звена и едно централно диспечерско ръководство. По този начин се постига правилното разпределение на влаковата работа измежду всички десет лицензирани превозвачи, от които два са държавни.

В тази връзка през 2014 г. имаме увеличение на влаковата работа (влаккилометри и брутотонкилометри). За влаковата работа са произведени 12.8 млн. влак-километра, а за 2013 12.1 млн. влак-километра.

При брутотонкилометрите (измерващи реалната работа за придвижването на товари) се наблюдава увеличение от 12.9 млрд. за 2014г. при 12.12 млрд. за 2013 г. Това е увеличение от порядъка на 5-7% и за двата показателя свързани с влаковата работа.

Много активно от частните превозвачи участват ДБ Шенкер, Рей Карго Австрия, като се очаква в близко бъдеще тази фирма да има лиценз и за българското си подразделение Рей Карго Кери. И двата превозвача след пускането на тунела под Босфора са увеличили влаковете си с по един чифт всяка седмица.

Тези два превозвача карат товари в направлението Европа-Азия, като в последните месеци те са предимно леки коли в посока Турция.

Какво се промени предвид пускането на тунела под Босфора?

В периода февруари-април осезателно се забелязва натрупване на товари на граничния пункт Капъ Куле. Това са товари в посока Европа. В тази връзка една от задачите на поделението е на гранични комисии да се съгласуват разписанията и трасетата, така че превозвачите да имат нормален цикъл на работа.

Може ли да кажете като цяло какъв тренд се наблюдава по отношение на влаковия капацитет от началото на годината?

Запазва се темпото на нарастване от миналата година – в рамките на 5%. В момента капацитетът за движение на влаковете е достигнал 90%. Във връзка с ремонтните, които текат по ОП Транспорт, където се рехабилитират основни отсечки, част от мрежата е с нарушен капацитет.

Какви са предизвикателства в поделението за управление движението на влаковете за тази година?

Предизвикателствата идват от това, че поделението е голямо, с много персонал и стар сграден фонд. Всичките гарови здания са строени преди 1980 г. и в момента много от тях не отговарят на различни европейски изисквания, на такива за енергийна ефективност, за достъпност на трудно подвижни лица и др.

Друго предизвикателство е разработването на оптимален график и възможността за бързи промени при нови заявки или аварии по инфраструктурата. Тогава предприемаме незабавни мерки за нормализиране на графика. За тази цел в поделението влаковете се наблюдават в реално време и на всичките превозвачи да бъдат давани съответните становища за предстоящи прекъсвания. По Регламент 913 на ЕС в поделението от края на 2014 г. работи и софтуерът ТренИнформасион, с която на всичките международни превозвачи по европейските коридори могат да се наблюдават влаковете в България. Това е унифициран продукт за ЕС.

От 1 юни очаквам на всички гранични ЖП пунктове да влезе тази система да заработи в нейния пълен обем, осигуряващ много нужна информация за превозвачите, като например за това защо има закъснение даден влак, къде движението е ограничено или спряно и др.

Споменахте остарелия сграден фонд на гарите, предвиждат ли се някакви ремонти?

Всяка година компанията полага много усилия, за да се подобри ергономията на работното място на железопътния персонал, за пътниците в чакалните и т.н. Миналата година са отремонтирани 46 гари за 2.8 млн. лв., които са преведени в съответствие с изискванията на ЕС.

За тази година е планиран ремонтът на 47 гари при подобен бюджет с 2014 г.

Източник: money.bg