Външното министерство дава близо 5 млн. лева за самолетни билети

Министерство на външните работи дава 4,8 млн. лева (или 4 млн. лева без ДДС) за самолетни билети , става ясно от обществена поръчка, публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Обявата е публикувана в последните работни дни на миналата година. Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи”. Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина и страната, и предоставяне на съпътстващи дейности. Участникът трябва да докаже опит в изпълнението на поне една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходен предмет се разбира туроператорски и/или турагентски услуги/дейности, включително продажба на самолетни билети . От ведомството на Даниел Митов уточняват, че ще изберат икономически най-изгодна оферта. Най-голяма тежест при избора обаче ще има техническа оценка – с тежест 60, а ценовата ще е с тежест 40. Министерството обаче няма да плати на изпълнителя, ако получи потвърждение от НАП или Агенция „Митници”, че фирмата има публични задължения.

 

Източник: www.dariknews.bg