Без жп лиценз за влакови маневри в заводите

Големите предприятия да могат да създават предприятия, които да извършват ограничен вид товарни превози, без да се налага да вадят скъпоструващ лиценз за железопътен превозвач. Това предвиждат приети на първо четене в парламента в четвъртък поправки в Закона за железопътния транспорт. Те са внесени от Министерския съвет и от присъстващите в пленарна зала 82 депутати го подкрепиха 75 народни представители, петима бяха против, а двама се въздържаха.

Точно преди година в предишния парламент бяха обсъдени корекции в същия дух, внесени от БСП, но не стигнаха до приемане.

Промените облекчават предприятия, които получават суровини за производството си и извозват стоките си с влакови композиции и плащат на "Българските държани железници" или частните жп превозвачи не само транспортирането през железопътната инфраструктура, но и за извършване на маневрите по разтоварването. Те вече ще могат да си създадат свое железопътно предприятие, което няма да има нужда да си вади лиценз за извършване на превози, а само с наличието на сертификат за безопасност ще може да стига до най-близката гара, където е стоката и да я транспортира до или от складовете си.

В мотивите за поправките се посочва, че отразяват становище на Европейската комисия по процедура за нарушение от страна на България за неправилно въвеждане и прилагане на директиви относно безопасността на железопътния транспорт, лицензирането на железопътните предприятия и разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура.

Промените целят да подобрят и текстовете, свързани с независимостта на звеното за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

 

Създава се и нова разпоредба за отговорността на железопътния превозвач и на управителя на железопътната инфраструктура за безопасната експлоатация на железопътната система.

Друга група промени са свързани с правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Предвиждат се санкции за превозвача, ако не поеме отговорност на багажа на пътниците.

Източници: mediapool.bg