ВКС: Домусчиев дължи неустойка от 25,3 млн.лв. за приватизацията на БМФ

Братя Домусчиеви дължат неустойка от 25,3 млн.лв. за неизпълнени условия по приватизацията на БМФ.

Това е решението на Върховния касационен съд, като искът на Агенцията за публичните предприятия и контрол бяха за колосалните 52.2 милиона лева.

Съдът отхвърли искането на Агенцията да се отмени решението на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. То е от декември 2021 г. и се постановява, че фирмата – собственик на параходството „Кей Джи маритайм шипинг“ АД, дължи на държавата малко над 25.3 млн. лева неустойка по договора за приватизация от общата претенция от 52.2 млн. лв., съобщава „Капитал“.

Сделката за приватизация е от 2008 г., когато германско-българският консорциум „Кей Джи маритайм шипинг“ купува 70% от флота. Пет години по-късно компанията има изцяло български собственик – „Адванс пропъртис“, обединяващ голяма част от бизнеса на братя Домусчиеви.

В договора за приватизация е заложено изискване за поддържане на определен тонаж на търговските кораби, както и за броя на персонала и размера на инвестициите.

След сделката започва световната криза, която води до свиване на морската търговия. Осем години след приватизацията и две години преди да трябва да си плати неустойките пред държавата, „Кей Джи маритайм шипинг“ излиза с искане до арбитражния съд договорът да бъде изменен така, че ангажиментът за тонаж и броя на служителите да бъдат намалени. След съдебно решение договорът не бе променен.

През 2019 г. държавата в лицето на Агенцията за публичните предприятия и контрол предяви да й бъде платена неустойка от малко над 52 млн. лв. пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата за неизпълнение на средногодишния общ тонаж на корабите на БМФ за целия 10-годишен следприватизационен период.

На свой ред „Кей Джи маритайм шипинг“ завежда иск пред Арбитражния съд на БТПП, като твърди, че неустойката по приватизационния договор не се дължи. През декември 2021 г. арбитражният съд постановява неустойка от 25.3 млн. лв. Тъкмо по него е произнасянето на съда сега.

От своя страна компанията „Кей Джи маритайм шипинг“ отправя иск пред Арбитражния съд на БТПП. В него твърди, че неустойката по договора за приватизация не се дължи. Все пак през декември 2021-ва година арбитражният съд постави изплащане на неустойка в размер на 25.3 милиона лева. Точно на това решение стъпва и ВКС.