Властта прави концесия със себе си за летището в Горна Оряховица

Дейността на фирмата, която държи 95% в консорциума,който ще стопанисва аеропорта за 35 г., няма нищо общо с авиацията

Както се очакваше, Министерският съвет одобри предложението на Министерството на транспорта концесията на летището в Горна Оряховица да получи единственият кандидат – Консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица". Това се случва след продължили няколко години неуспешни опити на транспортното министерство да му намери стопанин.Срокът на концесията е 35 години, като договорът трябва да бъде сключен до два месеца. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през който не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период той ще извършва годишно концесионно плащане в размер на по-голямата от две суми. Едната е 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия, и дължимия ДДС върху сумата. Или 70 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията, са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията. Основният дял от 95% в обединението "Гражданско летище Горна Оряховица" се държи от никому неизвестната фирма "Кристална вода" с представител Спиридон Георгиев Александров. Предметът й на дейност пък няма нищо общо с авиацията – консултации във връзка с разработване на проекти и реализацията им в областта на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, почистване на вади, шахти и водостоци, както и зимно поддържане на улични мрежи, пътища и т.н., предаде "Банкер". Според отчета на "Кристална вода" за 2014-а тя има приходи от 41,6 млн. лв. и печалба от 38 хил. лева. Година по-рано пък е имала постъпления от само 14 хил. лв. и печалба от 19 хил. лева. Собственици на "Кристална вода" са "Кей Ар Консулт" ЕООД (99,5%), управлявано от Николай Радославов. До есента на 2015-а "Кей Ар консулт" се е наричала "Зърнести минерални материали", а адресът й е бил на столичния булевард "Цариградско шосе" 48-50, където са регистрирани компаниите за почистване с представител Румен Гайтански като "Волф имобилиен", "Волф лизинг", "Волф" АД. Последната фирма е посочена и като основен доставчик на "Кристална вода" в отчета й за 2014-а. Другият партньор в консорциума е "Гражданско летище Горна Оряховица" с дял от 5%. Това е държавната фирма, която все още стопанисва аеропорта. Така излиза, че като принципал на горнооряховското летище министър Ивайло Московски ще контролира самия себе си.

Източник: www.crossdisplay.bg

ЖП транспорт

Провалът на процедурата за електрическите влакове показа липсата на капацитет и организация в транспортното министерство

март 31, 2024

Михаил Рангелов Оттеглянето на китайската компания CRRC от търга в България и последващото прекратяване на разследването от Европейската к…