Започва строежа на нов участък от Западната дъга на околовръстното

Правителството даде съгласието си Агенция "Пътна инфраструктура" да сключи договори за изпълнение на дейности по участък 2 от проекта за изграждане на Западна дъга на Софийския околовръстен път.
 
Пътната отсечка е част от автомагистрала Калотина – София.
 
Решението ще позволи своевременното започване на строителните дейности и изпълнение на проекта преди окончателното решение за одобрение на финансирането му от Европейската комисия, мотивират решението си министрите.
 
Участък 2 отговаря на изискванията за кандидатстване за финансиране по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020. Той включва ново строителство на 5.53 км път с три пътни възела, две пресичания на жп линии с надлези и пресичане на пътя за с. Волуяк, свързващ участък 1 от същия проект с изграждащата се към момента Северна скоростна тангента и автомагистрала Калотина – Софийски околовръстен път.
 
За реализацията на участък 2 от проекта са необходими 68.3 млн. евро (133.5 млн. лв. с ДДС) безвъзмездна финансова помощ, от които 7.4 млн. лв. са по оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 и 126 млн. лв. – по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020. Такива са направените разчети в разработения формуляр за определянето на фазите на проекта.
Източник: Дневник