Завърши изграждането на два нови пътни надлеза в участъка Черноград – Българово

Завършиха дейностите по проектирането и изграждането на два нови пътни надлези в участъка Черноград-Българово. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива повишава безопасността. По-високата скорост и по-доброто качество на услугите спомагат за конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт. Цялостното реализиране на проекта допринася за изпълнението на редица международни споразумения и инициативи.

„Ще продължим да подкрепяме железопътния сектор през програмния период 2021-2027 г. и 40 % от инвестициите по Програма Транспортна свързаност ще допринесат за привличането на пътнически и товарни превози към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура.„ – отбеляза Анес Монфре, началник на отдел България, Унгария, Словения, Главна дирекция Регионална и селищна политика в Европейската комисия в специално изпратен поздравителен адрес по повод откриването на 2-та нови пътни надлеза.

Проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“ изпълни Обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Стойността на договора е 6 526 608,46 лева.