Железопътни превозвачи се надяват на ръст на товарите от Гърция през България

Има потенциал за развитието на товарните железопътни превози по направлението Гърция – България – Румъния – Централна Европа. За да стане това, трябва да бъдат преодолени редица проблеми, включително с инфраструктурата, заяви пред Investor.bg Даниела Саркисян от държавната компания „БДЖ Товарни превози“.

Въпросът бе обсъден днес на дискусия, организирана от Форума за балкански транспорт и инфраструктура с участието на български частни жп компании, „БДЖ Товарни превози“, гръцката международна бизнес асоциация SeVe и основния гръцки железопътен оператор Trainose, който бе купен през 2017 г. от италианския държавен железопътен оператор.

И според частните железопътни превозвачи има шанс да се увеличат превозените с влак транзитни товари през България към Гърция. За да се случи това, лицензираните български железопътни компании трябва да сключат споразумение с Trainose.

Над 95% от превозените в България товари минават през автомобилен транспорт, каза пред Investor.bg председателят на Форума за балкански транспорт и инфраструктура Петър Мутафчиев. По думите му с подписването на нужното споразумение ще бъде направена първата крачка, която ще осигури равнопоставеност между играчите на пазара.

Преди години такова споразумение е сключено между гръцкия оператор и БДЖ, така че само „БДЖ Товарни превози“ може да се възползва от товарите по този маршрут в момента.

При международните железопътни товарни превози на граничната гара от влака трябва да бъде откачен локомотивът на българската компания и да бъде закачен локомотив на гръцки превозвач. Без споразумение това не може да стане, обясни Недялка Райкова, изпълнителен директор на частната „Българска железопътна компания“. Основание за подписване на документа по думите й е Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF).

В същото време тя коментира, че този въпрос е изчистен при товарните превози към Турция, Сърбия, Македония и Румъния.

Споразумението с гръцкия превозвач ще увеличи транзитните товарни превози през България, прогнозира Недялка Райкова.

По думите й преговори се водят от осем години. След смяната на собствеността италианският жп превозвач се е заел да подготви стратегия за развитието на гръцкия оператор, след което българските компании се надяват споразумението да бъде подписано.

Товари по направлението Гърция – Централна Европа през България и Румъния вървят и сега, с участието на „БДЖ Товарни превози“, заяви Даниела Саркисян. „Коридор №4 има потенциал за развитие“, категорична е тя.

И тя посочи някои пречки, които утежняват работата на превозвачите – инфраструктурата в Гърция и Румъния, разходите, а работното време на гръцките власти по думите й е неудовлетворително за частния бизнес.

Даниела Саркисян отчита, че спрямо всички превозени от държавната компания товари делът на тези по направлението Кулата – Видин не е голям и коридорът тепърва ще се разработва. Все пак през 2017 г. държавната компания отчита ръст по направлението, който се дължи на прекъснатото движение на влакове между Гърция и Македония. Обиколният маршрут през България според нея е демонстрирал „добри показатели“.

В „БДЖ Товарни превози“ отчитат лек ръст на превозените товари през 2017 г. спрямо 2016-та, а през тази година очакват допълнително увеличение на обемите.

Това ще е резултат от положителното икономическо развитие в България, Турция и Гърция. Допълнително в България се развива мрежата от интермодални терминали – след като вече заработи този в Пловдив, в следващите месеци се очаква да заработи интермодалният терминал в Илиянци, допълни Даниела Саркисян.

 

investor.bg

ЖП транспорт

Провалът на процедурата за електрическите влакове показа липсата на капацитет и организация в транспортното министерство

март 31, 2024

Михаил Рангелов Оттеглянето на китайската компания CRRC от търга в България и последващото прекратяване на разследването от Европейската к…