Звеното за разследване на произшествия празнува 10-годишен юбилей

Днес специализираното звено за разседване на произшествия във въздушния, железопътния и водния транспорт празнува 10 години от създаването си. Това става след като след транспонирането на Директива 2004/49/ЕО на ЕП и на Съвета, през м. май 2006 г. в МТС се създава ,,Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт“ (СЗРПИЖТ) с трима инспектори, един от които е ръководител на звеното.

Структурата има следните основни дейности и задачи:

•         Получава денонощно незабавни уведомления от НК ЖИ за всички възникнали железопътни събития;

•         Извършва координация между присъстващите разследващи органи и участващите страни в произшествието;

•         Взима решения за осигуряване на достъп на комисията за разследване  до  местопроизшествието, доказателствата, участниците в произшествието и осъществява контакти с органите на досъдебното производство.

•         Взима решение за разследване и определя състава на комисията – разследващи инспектори и външни експерти;

•         Председателства комисията за разследване;

•         Изисква назначаването на експертизи и становища от независими лаборатории и институции в съответствие с плана за разследване;

•         Отговорен е за съдържанието на окончателния доклад от разследването и за дадените препоръки за безопасност.

 

В момента ръководител на звеното е инж. Бойко Скорбански.

Екипът на "Транспортал" и на Форум за Балкански транспорт и инфраструктура честити юбилея на Звеното.