НКЖИ стартира проект за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

Днес, 16.09.2016 г., беше даден старт на строителните дейности по проектРехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”.

На церемонията в град Ямбол присъстваха Милчо Ламбрев, генерален директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, Димитър Иванов, областен управител на Ямбол и други официални гости. Генералният директор на НКЖИ пожела на изпълнителите спорна и успешна работа и заяви, че съгласно договорастроителните дейности трябва да приключат през април 2017 г. Той посочи още, че е необходимо подобряване на качествените характеристики на железопътните превози и преди всичко на скоростите на движение на пътническите и товарни влакове.

 

Основната цел на настоящия проект е да се възстановят, ремонтират и модернизират три от общо пет тягови подстанции, които захранват железопътния участък от Михайлово до Бургас. За всички пет ТПС – Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас ще бъде изградена и система за телеуправление на ТПС, секционни постове и секционни разединители от Централен диспечерски център Пловдив, като захранването ще бъде с напрежение 25kV.

 

Изпълнител по договора за проектиране и строителство е „Енергоремонт-Холдинг“ АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществява от ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ- ВМ”.

 

Стойност на проекта: 21 339 147,60 лева с ДДС

 

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол” се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

 

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…