Децата на НКЖИ в страната рисуваха по темата за безопасно преминаване през железопътните прелези

за четвърта поредна година, децата на служители на НКЖИ взеха участие в конкурса за детска рисунка „Пресичай внимателно през железопътните прелези!“. Състезанието се проведе като част от инициативите по света по повод Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези, който отбелязваме днес.

Пред централното управление на ДП НКЖИ в София, жп гарите Враца, Шумен, Дупница,  Благоевград, Видин, Стара Загора, Пазарджик, Горна Оряховица и Варна, децата рисуваха чудни влакчета, прелези, картини, които само детското въображение може да създаде.

 

Малките художници и техните придружители бяха поздравени от инж. Златин Крумов – заместник генерален директор на компанията, който обясни на децата какво е прелез, защо е важно да се спазват правилата за движение при пресичането му и  запозна присъстващите с идеята на инициативата.

 

Като награда за своето старание, малките таланти получиха грамоти за участие, подаръци и лакомства, а снимката с шапката от униформата на дежурния ръководител, който осигурява движението на влаковете и заповедния диск, ще останат вълнуващ спомен за децата.

 

 

– Международният ден за безопасно преминаване през жп прелезите (ILCAD) се провежда по инициатива на Международния съюз  на железниците (UIC). Основната цел на инициативата е да покаже, че инцидентите могат да бъдат избегнати, като се спазват правилата за движение и се ограничи опасното поведение на участниците в движението при преминаване на жп прелезите и пространството  около тях.

– Първият Международен ден за безопасно преминаване през железопътните прелези е проведен на 25 юни 2009 г. в 27 страни.

– За седма поредна година НКЖИ се включва в мащабната инициатива, която се провежда в  железопътния и автомобилния сектори в повече от 45 страни в света.

– НКЖИ организира конкурса за детска рисунка на тема „Пресичай внимателно през железопътните прелези!“ от  2012 г. насам. Всяка година той обединява железничари и техните деца в опит да привлече внимание към незаконното преминаване през жп прелезите и нетърпимостта към нарушителите на правилата  и да подобри безопасността около железопътните съоръжения.

– Главната цел на вътрешния конкурс е служителите да бъдат посланици на повишеното гражданско съзнание по отношение на правилното пресичане през железопътните прелези.

 

–  Проектът на НКЖИ „Пресичай внимателно през железопътните прелези – конкурс за детска рисунка“ бе отличен с награда за „PR проект за вътрешни комуникации“ на ежегодния конкурс на Българското дружество за връзки с обществеността PR Приз 2015.