ЕК предлага отпадане на забраната за движение на тирове през уикендите

Целта е да се стимулира интермодалния транспорт, който е в основата на намаляването на вредните емисии

Тежкотоварен камион с надпис TIR пътува по асфалтов път в красива планинска област, символизиращ предложението на Европейската комисия за отпадане на забраната за движение на тирове през уикендите и нощем, за насърчаване на комбинирания транспорт в ЕС.

Европейската комисия представи нови предложения за промени в Директивата за комбинирания транспорт, сред които отмяната на ограниченията за движение на тежкотоварни камиони по време на празници, през нощта и почивните дни.

Това предложение, прието във вторник, цели да улесни и ускори товарния превоз и да насърчи използването на интермодални транспортни терминали. През изминалата година, 13.6 милиарда тона стоки бяха транспортирани по пътищата на ЕС, подчертавайки значимостта на сектора за икономиката на блока.


ЕК цели да намали разходите и емисиите, стимулирайки комбинирането на камиони с други, по-екологични средства за превоз като железопътен, воден и въздушен транспорт. По този начин се очаква оптимизация на транспортната мрежа в полза на европейските граждани и икономика, както и постигането на целите на Зелената сделка на ЕС.

Георги Гвоздейков инициира еко-такса от 500 лв. за внос на употребявани автомобили

Проектите за интермодални терминали, като тези в Русе и Горна Оряховица, и въпреки забавянето им, продължават да бъдат от ключово значение за транспортната стратегия на ЕС. Предложението ще влезе за обсъждане в Европейския парламент и Съвета, предават от economic.bg