Европейската комисия представи нови мерки за по-екологичен товарен транспорт

Във вторник (11 юли) Европейската комисия представи пакет от закони, чиято цел е да се намали въглеродният отпечатък в сектора на товарните превози, да се намали бюрокрацията при трансграничния превоз на стоки и да се противодейства на “зелената” реклама.

Пакетът за екологизиране на товарния транспорт съдържа три законодателни акта, които имат за цел да пренасочат товарите от автомобилния към железопътния и водния транспорт, да стимулират закупуването на камиони с ниски емисии и да улеснят и направят по-точно изчисляването на въглеродния отпечатък на товарните превози.

Годишният оборот на товарния транспорт в ЕС възлиза на 938 млрд. евро и е отговорен за около 30 % от емисиите от автомобилния транспорт.

Ръководителят на ЕС по въпросите на зелената политика Франс Тимерманс описа предложението като средство, което да гарантира, че “товарите се обработват по възможно най-устойчивия начин, независимо дали пътуват с камион, влак или кораб”.

Въпреки че е основен източник на емисии на CO2 в Европейския съюз, не съществува стандартна рамка за изчисляване на емисиите “от врата до врата” от страна на дружествата за товарни превози – пропуск в отчетността, който Комисията иска да запълни с регламента CountEmissionsEU.

Според Комисията тази липса на стандартизация може да доведе до разминаване в резултатите, което може да улесни “зеленото” промиване.

Новата рамка на ЕС ще бъде задължителна за дружествата, които решат да публикуват своите емисии или да ги споделят със своите бизнес партньори.

Комисията предложи също така за първи път от 90-те години на миналия век да се промени размерът на тежкотоварните превозни средства (ТПС) – като камиони и автобуси – за да се приспособи към теглото на батериите, тъй като европейският автомобилен парк се пренасочва към електрически превозни средства.

Превозните средства с батерии са значително по-тежки от своите аналози, работещи с изкопаеми горива, като компаниите се притесняват, че ограниченията за максимално тегло ще изискват по-леки товари.

Според предложението на Комисията към ограничението за максимално тегло на стандартен 40-тонен камион ще бъдат добавени още 4 тона, докато камионите, задвижвани с водород, ще бъдат по-големи.

Очаква се тези промени да насърчат закупуването на камиони с нулеви емисии. Тъй като се очаква технологията да доведе до по-леки батерии, допълнителното разпределение на теглото може да се използва за превоз на повече стоки.

Този ход беше приветстван от неправителствената организация за екологична мобилност “Транспорт и околна среда” (T&E), която заяви, че това ще направи екологичните камиони по-привлекателни за промишлеността.

“През следващите две години на пазара ще се появят електрически камиони с пробег от около 500 км. Допълнителното допустимо тегло ще ускори разпространението им, като гарантира, че няма да се губи полезен товар за поставяне на батерии”, заяви Бернардо Галантини, експерт по товарните превози в T&E.

Законодателството има за цел също така да изглади трансграничните ограничения и да задължи използването на вградени пътни детектори за проверка на нарушенията на теглото в опит да се намали замърсяването, натоварването на инфраструктурата и общите задръствания, които струват на ЕС 230 млрд. евро годишно.

Железопътният товарен транспорт, който съставлява над 50 % от железопътния трафик, страда от подобни несъответствия в трансграничната нормативна уредба и лошо управление на трафика.

Комисията предлага мерки за създаване на централен координационен механизъм между националните управители на инфраструктура и хармонизирани санкции за тези, които резервират ненужни слотове.

Управителите ще се координират и с нарастващия брой пътнически спални влакове – вид транспорт, описан от комисаря по транспорта като “популярен и романтичен” – които все повече ще се конкурират с товарните превози за нощни слотове.

Реакции


В свое изявление CER, Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании, приветства усилията на Комисията за увеличаване на железопътния капацитет в единното европейско железопътно пространство и изразява положително отношение към действията за хармонизиране на изчисляването на емисиите на парникови газове.

Организацията обаче изрази “сериозна загриженост” относно действията на Комисията за разрешаване на използването на по-дълги и по-тежки пътни превозни средства. Според изпълнителния директор на CER Алберто Мацола, това би довело до “риск от обратна промяна на вида транспорт”, като камионите останат на пътя за сметка на железопътния транспорт.

Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU), група, представляваща автомобилните превозвачи на товари, заяви, че пакетът ще помогне на индустрията да работи “по по-икономичен и екологичен начин”.

Организацията похвали Комисията за това, че е направила доброволно изчисляването и оповестяването на емисиите на парникови газове от транспорта, твърдейки, че това ще подобри съпоставимостта на резултатите.

“Доброволният подход дава възможност за корекции и постепенно включване на повече сложност, за да се постигне пълен и точен инструмент за изчисление”, заяви Ралука Мариан, директор на отдела за застъпничество в ЕС на IRU.

Мариан-Жан Маринеску, консервативен депутат от дясноцентристката група на ЕНП в Европейския парламент, изрази предпазлив оптимизъм по отношение на законодателния проект.

“Пакетът за екологизиране на транспорта има потенциал да създаде по-устойчива, ефективна и хармонизирана транспортна система за превоз на товари. Той е голяма стъпка към амбицията за прехвърляне на повече трафик към железопътния транспорт”, каза той.

“Но както всяко друго предложение, представено от Франс Тимерманс, и в този случай трябва внимателно да разгледаме въздействието върху разходите, инфраструктурата и логистиката, за да избегнем непредвидени последици”, добави той.

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…