Ивайло Московски подписа декларация за развитие на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа Декларация за развитие на железопътен товарен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. Събитието е част от конференция „Дни на TEN-T 2016“, която се организира от Европейската комисия.

Подписи на документа поставиха и транспортните министри на Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Гърция и Германия. По време на дискусиите министър Московски заяви, че е необходимо предприемането на координирани мерки от всички заинтересовани страни, с оглед ефективното използване на коридора. По думите му, разработването на декларацията, заедно с Програма за действие с основни мерки, ще доведе до подобряване на товарните услуги по железопътното трасе.

В рамките на проведена днес министерска среща в Ротердам, бе представена Декларация за железопътните товарни коридори. „Развитието на международните товарни превози ще допринесе за изграждането и безпрепятственото функциониране на устойчиво Единно европейско железопътно пространство“, заяви по време на форума министър Ивайло Московски. Той подчерта, че успехът на концепцията за железопътните товарни коридори зависи до голяма степен от ангажирането на всички заинтересовани страни и използването на пазарно-ориентиран подход за облекчаване на този вид международни превози.

Министър Ивайло Московски взе участие и в Министерска среща за съседните страни: TEN-T – мост между Европа и останалия свят. Министър Московски заяви, че развитието на обща транспортна мрежа в Европа и в съседните й региони е изключително предизвикателство. „Изграждането й е свързано както със значителен финансов ресурс, така и с добра координация и сътрудничество, с оглед постигането и внедряването на общи стандарти, процедури и оперативна съвместимост“, каза българският министър. По думите му, включването на Западните Балкани в Регламента за TEN-T, е от изключително значение за България.