Как НКЖИ поддържа Алпийската железница на Балканите?

 

Инж. Вардев, намираме се на част от жп трасето на 16-та железопътна линия (Септември-Добринище), известна като теснолинейката. Поради особеностите на трасето през планината тази линия е известна още като Алпийската железница на Балканите. Но как се поддържа такава линия и какво е състоянието на линията?
Трасето се поддържа изключително трудно. Специфично е с това, че тук трудът е само ръчен, няма механизирани ремонти, както е по нормалните линии. Тук има една бригада от железен път и съоръжения. Самият участък е много пресечен, има много скални откоси и е изключително трудно поддържането на железния път. Затова Национална компания "Железопътна инфраструктура" взема необходимите превантивни мерки, за да може да поддържа железопътната инфраструктура по 16-та железопътна линия. През 2016 г. нямаме големи аварийни ситуации, тъй като са взети превантивни мерки – с необходимите обрушвания и замрежвания на ерозиралите скални откоси. Това води до по-малко аварии.

Какви ремонтни дейности извършвате за овладяване на „опасни“ места?
През март 2016 г. генералният директор назначи комисия по констатирани опасни места, за да могат да се набележат необходимите мерки и да се извършат необходимите дейности по опасните участъци: междугарията Долене-Варвава, Велинград-Цветино, Разлог-Белица. Бяха набелязани 13 места, за които ще се изготвя документация по Закона за обществените поръчки. След като бъдат извършени необходимите обрушвания и замрежвания на опасните скални скатове и прилежащите склонове, ще бъдат внесени в Комисията по бедствия и аварии към Министерския съвет. През второто полугодие на 2016 г. ще се действа пак превантивно, за да се предотвратяват евентуални аварии.

Източник:https://news.bg, 30.06.2016г.