Клъстер Зелен Транспорт проведе Международна конференция „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“

Клъстер Зелен Транспорт, проведе Международна конференция „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“. Беше представена дейността на КЗТ и развитието на проект: „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № К-02-20/09.01.2013г., по процедура BG161PO003-2.4.01 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

По време на конференцията думата взеха редица представители на институции, агенции, фирми и сдружения членове на КЗТ, които очертаха проблемите пред развитието на интермодалните превози.

Румъния:
– Клуб Метрополитан, Румъния;
– Future of Transport, Румъния;

Република Сърбия:
– Кметство Пирот;
– Свободна зона Пирот;

Република Македония:
– ЖП Агенция на република Македония;

Република България:
– Асоциация на българските железопътните превозвачи;
– Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
– Форум за балкански транспорти и нфраструктура;
– „Дискордиа“ АД;
– „Деспред“АД;
– „БДЖ“ ЕАД;
– Шенкер България;
– Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията;
– Асоциация на ЖП моделистите;
– Ню Стайл Мениджмънт;
– „Трансбалкани“ ООД;
– Технически университет;
– УНСС;
– ВТУ „Тодор Каблешков“;
– GoodWill Consulting;
– Транс Гео;
– ИКТ Клъстер;
– DHL;
– Клуб „УРГО“;
– Трансмода;
– „БЖК“ АД;
– Данубия;
– „България Транс“ ЕООД и др.;

Участниците обсъдиха какво е направено и какво трябва да се направи за развитието на интермодалните превози. Като най-голяма бариера те посочиха лошата инфраструктура и липсата на пари за модернизацията й.

Събитието се състоя на 20.03.2015г. Петък, от 10:00 часа, в Best Western City Hotel.

Контакти:
Сдружение Клъстер „Зелен Товарен Транспорт“
Любомир Сяров – Председател на УС на КЗТ
София 1000, Иван Денкоглу № 34, етаж 2
тел.: + 359 2 981 58 88
GSM: + 359 888 801838

 

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]