Клъстер Зелен Транспорт проведе Международна конференция „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“

Клъстер Зелен Транспорт, проведе Международна конференция „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“. Беше представена дейността на КЗТ и развитието на проект: „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № К-02-20/09.01.2013г., по процедура BG161PO003-2.4.01 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

По време на конференцията думата взеха редица представители на институции, агенции, фирми и сдружения членове на КЗТ, които очертаха проблемите пред развитието на интермодалните превози.

Румъния:
– Клуб Метрополитан, Румъния;
– Future of Transport, Румъния;

Република Сърбия:
– Кметство Пирот;
– Свободна зона Пирот;

Република Македония:
– ЖП Агенция на република Македония;

Република България:
– Асоциация на българските железопътните превозвачи;
– Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
– Форум за балкански транспорти и нфраструктура;
– „Дискордиа“ АД;
– „Деспред“АД;
– „БДЖ“ ЕАД;
– Шенкер България;
– Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията;
– Асоциация на ЖП моделистите;
– Ню Стайл Мениджмънт;
– „Трансбалкани“ ООД;
– Технически университет;
– УНСС;
– ВТУ „Тодор Каблешков“;
– GoodWill Consulting;
– Транс Гео;
– ИКТ Клъстер;
– DHL;
– Клуб „УРГО“;
– Трансмода;
– „БЖК“ АД;
– Данубия;
– „България Транс“ ЕООД и др.;

Участниците обсъдиха какво е направено и какво трябва да се направи за развитието на интермодалните превози. Като най-голяма бариера те посочиха лошата инфраструктура и липсата на пари за модернизацията й.

Събитието се състоя на 20.03.2015г. Петък, от 10:00 часа, в Best Western City Hotel.

Контакти:
Сдружение Клъстер „Зелен Товарен Транспорт“
Любомир Сяров – Председател на УС на КЗТ
София 1000, Иван Денкоглу № 34, етаж 2
тел.: + 359 2 981 58 88
GSM: + 359 888 801838