Най-големият проблем на София – задръстванията, най-голямо постижение – метрото

 

В Пловдив и Русе като основен проблеми се сочи безработицата, в Стара Загора – замърсяването на въздуха, а във Велико Търново – лошата инфраструктура.

 

Задръстванията са посочени като най-големия проблем на Столичната община, а разширяването и новите станции на метрото – като най-голямо постижение, според телефонно проучване на "Барометър България" за отношението и очакването на гласоподавателите към работата на местната власт и проблемите в общините. За столицата изследването е направено сред 819 души над 18-годишна възраст между 6 и 13 юни.

Агенцията е направила телефонно проучване общо за пет общини – София, Пловдив, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Данните са представени днес от Николай Николов от "Барометър България", съобщи БТА.

Задръстванията в столицата са посочени като проблем от 42,5 на сто от анкетираните, на второ място са постоянните ремонти на улиците – в смисъл, че не се извършват качествено и се налагат отново – според 29,2 на сто, а на трето – липсата на места за паркиране (22,7 на сто). 48,4 на сто определят разширяването и новите станции на метрото като постижение за общината през сегашния мандат, на второ място сред постиженията е зала "Арена Армеец" (20,6 на сто), на трето – ремонт на основните булеварди и улици – 17,3 на сто.

В Пловдив като основни проблеми са посочени липса на работни места (33,5 на сто), корупция (24,5 на сто), както и огромна разлика между центъра и кварталите (20,8 процента). Проучването за тази община е направено сред 678 души между 3 и 8 юни. Развитието на централната част на града (18,6 процента), инфраструктурата (16,4 на сто) и "Цар Симеоновата градина" (13 процента) са първите три отговора на въпроса за постиженията на общината през сегашния мандат на управление.

Анкетираните в изследването за Русе, направено между 27 май и 3 юни сред 626 души, посочват като основен проблем безработицата, ниските доходи и липсата на възможности за развитие (47,1 на сто), намаляващото население (28,1 на сто) и злоупотреби в общината (23 процента). На въпрос за постиженията на общината 46,5 на сто отговарят "нищо", 17,4 на сто посочват строителството на спортната зала, а 9,4 процента – ремонта на центъра.

Основният проблем в Стара Загора, посочен от 41,3 на сто, е замърсяването на въздуха, на второ място е засилен трафик и липса на широки улици – 27,2 на сто, а на трето – лошо състояние на пътищата извън града (23,8 на сто). Като постижения в сегашния мандат са определени нов парк (17,5 на сто), подобрена градска инфраструктура (14 процента), нови тротоари (12 на сто). В телефонното проучване за Стара Загора, направено между 4 и 6 юни, са включени 635 души.

Във Велико Търново най-много хора са посочили като проблем лоша инфраструктура (44,8 на сто), лошо състояние на крайните квартали (33 процента) и липса на реални инвестиции в икономиката (31,5 на сто). Ремонтът на паркове (39,1 на сто), започналият ремонт на градския стадион (31,5 процента) и ремонтът на онкологичния център (27,9 на сто) са постиженията на общината през сегашния мандат според проучването, направено между 1 и 9 юни сред 603 души.

Според данните най-висока средна оценка по шестобалната система от кметовете на изследваните общини получава Йорданка Фандъкова – добър (4,2). Старозагорският кмет Живко Тодоров има средна оценка добър (4,12), русенският кмет Пламен Стоилов получава средна оценка (3,41), кметът на Пловдив Иван Тотев – 3,28, а средната оценка за кмета на Велико Търново Даниел Панов е 3,02. 

Източник: http://www.investor.bg/