НКЖИ: Подземни спирки с асансьори след минаването на „Васил Априлов“ под Гарата!

Поради засиления читателски интерес Plovdiv24.bg попита НКЖИ как ще се реализира пробивът под Централна гара в Пловдив. Публикуваме отговора без редакторска намеса: Идеята за подземно преминаване под жп гара Пловдив е включена в Общия устройствен план (ОУП) на гр. Пловдив още през 1968 г. В него е предвидено свързване на бул. "Руски" с бул. "Македония" чрез транспортен тунел под жп ареала на гара Пловдив. В последващи разработки е конкретизирана идеята за подземното преминаване под жп гарата , свързващо бул. "Васил Априлов" с бул. "Македония". Към настоящия момент, със средства по ОП "Транспорт" 2007-2014 г. е разработен идеен проект в контекста на една от основните цели на ОУП на Община Пловдив, а именно "… дообвързване на гр. Пловдив с европейската магистрална инфраструктурна и транспортна мрежа и превръщането на града в регионален кръстопътен център." Зоната, в която е разработен обектът, представлява най-общо транспортният ареал на гр. Пловдив, съдържащ действащата Централна жп гара и две от трите най-големи автогари, осигуряващи повече от 70% от превозите. Този транспортен ареал, осигуряващ пътникопотока извън града, едновременно с това е физическа пречка за вътрешноградския транспорт и затруднява вътрешноградските транспортни връзки. Идейният проект предвижда трасе, успоредно на пешеходния подлез, с изграждане на спирки на градския обществен транспорт под новата приемна сграда на Гарата и под трасето на бъдещата "Южна тангента" с удобни вертикални пешеходни връзки. Подземното преминаване продължава и под пероните на автогара "Родопи" и "Южна тангента". Развръзките се осъществяват чрез две кръстовища със светофарни уредби, съответно на бул. "Македония" и "Южна тангента". При това решение се осъществява и вертикална пешеходна връзка между спирките на градския транспорт, в подземното преминаване и автогара "Родопи", стадион "Тодор Диев", обществено-обслужващи обекти – магазини – "Билла", "Бриколаж", административните сгради на НКЖИ и БДЖ (бившето жп управление Пловдив), както и на фирми с терени в района, разположени южно от жп ареала. Новите спирки на масовия транспорт на подземно ниво са съоръжени с асансьори и пешеходни подлези и осъществяват пряка връзка с всички функционални зони на комплекса и зоните около него.

Източмик : www.news.plovdiv24.bg

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]