НКЖИ ще инвестира в инфраструктурни проекти по основната и Трансевропейска транспортна мрежа

Сред приоритетите в развитието на железопътната инфраструктурата е реализацията на проекти с първостепенно значение за ЕС по направлението сръбска граница-София-Пловдив-Свиленград-турска граница и Пловдив-Бургас, заяви генералният директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура" инж. Милчо Ламбрев по време на представянето на проекта на Стратегията и Плана за оздравяване и развитие на БДЖ за периода 2015-2022 година.

Второто важно направление е реализация на проекти с национално значение по направленията София-Варна (участък Мездра-Каспичан), Русе-Варна и Карнобат-Синдел. За цялостна рехабилитация на линията София-Варна са необходими 1,4 млрд. лева. Към настоящия момент пътуването от София до Варна с бърз влак е 6 часа и 50 минути, а прогнозираното време след изпълнение на проекта и възстановяване на проектните параметри ще е 5 часа и 50 минути, допълни инж. Ламбрев.

Акцент в Стратегията за развитие на железопътната инфраструктура е и постигане на устойчив и конкурентоспособен железопътен сектор посредством изграждане на жп връзки, свързващи индустриални зони с националната железопътна мрежа.

Вариант за оптимизация на железопътната мрежа на база натовареност на жп инфраструктурата е възможен и чрез отдаване на концесия или предоставяне на местни власти; консервация или в краен случай демонтиране на жп линии.

На събитието присъстваха председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание Гроздан Караджов, заместник-председателите й Камен Костадинов и Петър Петров, както и изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ" ЕАД Владимир Владимиров и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" Веселин Василев.

Стратегията за развитие на железниците беше възложена за разработка от парламентарната комисия по транспорт, посочват от НКЖИ.