НКЖИ стартира образователна кампания по безопасност

НКЖИ, съвместно с Държавната агенция за закрила на детето към Министерството на труда и социалната политика и „Холдинг БДЖ“ ЕАД, се включва в мащабна образователна кампания за разясняване на опасностите от нашумялата мода сред тийнейджърите на селфита и младежки събирания в района на гарите и междугарията.

Инициативата стартира с цел превенция и предотвратяване на инциденти с деца.

Насочена е към учениците в тийнейджърска възраст и акцентира върху основната роля на родителите в тяхното възпитание.

На 18.12.2015 г. ще бъде проведена работна среща между страните – участници в кампанията, на която ще бъдат обсъдени конкретните мерки и действия с цел осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата. Планирано е създаването на образователни листовки по темата и  провеждането на открити уроци в училищата по жп безопасност и безопасно преминаване на железопътните прелези.

Началото на кампанията се очаква да бъде поставено в началото на 2016 г., след ваканцията на учениците.

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]