Подписан е договорът за изграждане на пряката пътна връзка до Летище София

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа договора по обществена поръчка за „Проектиране и изпълнение на строеж: Пътна връзка за летище София с обхват от бул. Блюксел до ул. Мими Балканска“.

 

На 13 ноември 2015 г. МТИТС определи за изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място участник Брюксел 2015 ДЗЗД. Договорът между двете страни Д-65 е подписан на 22 декември 2015 г.

Изпълнението на договора включва проектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение, строеж на пътна връзка за Летище София, проектиране и изпълнение на шумозащитна стена, предпазни огради и парапети, план за управление на стоителните отпадъци и пожарна безопасност, части „Пътна“, „ВОД“, хоризонтална маркировка и сигнализация, план за безопасност и здраве.

Договореното общо възнаграждение по проекта е в размер на 11 423 901, 94 лв. без ДДС. Съгласно условията на договора изпълнителят е длъжен да завърши възложената работа в срок от 630 календарни дни.                                 Източник: www.logistika.bg