Приключва проектирането на интермодален терминал „Варна”

До 20 ноември т.г. изтича деветмесечният срок за приемане на цялостния проект за изграждане на Интермодален терминал „Варна” (ИМТ «Варна»). На 20 февруари 2015 г. договорът за проектиране на новия варненски терминал беше подписан между министъра на транспорта и информационните технологии и съобщения Ивайло Московски, генералните директори на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), ДП “Национална компания «Железопътна инфраструктура” (ДПНКЖИ) и изпълнителя – консорциум ДЗЗД „Енергопроект – Роял Хасконинг”. Средствата за цялостното проектиране на обекта на стойност 8 768 800 лв. са осигурени в тазгодишния бюджет на ДППИ. С други думи, вече не би трябвало да има връщане назад към продължилите дълги години спорове за мястото, където да бъде изместена голяма част от товаро-разтоварната дейност на сегашното пристанище Варна-изток.

Проектирането на ИМТ – Варна, се извърши на 5 етапа и обхваща четири зони – 1, 1а, 2 и 2.1, като бъдат изпълнени всички предварителни дейности, заложени в Наредба №10 от 2014 г. относно генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. За отбелязване е, че съгласно новите нормативни изисквания за пристанищата за обществен транспорт с национално значение вече няма ПУП-ове, а задължително трябва да се изработват генерални планове, обясни за в. „Черно море” Румен Арабаджиев, директор на клон „Териториално поделение „ Пристанище Варна” към ДП ”Пристанищна инфраструктура”. По неговите думи зона 1 обхваща територията на новия пристанищен терминал в района на старата жп гара, зона 1а включва прилежащата железопътна инфраструктура към ИМТ, зона 2 – територията от 1-во до 3-то кейово място на сегашния терминал, а зона 2.1 е т. нар. пристанищен мол на Варна-изток от 6-о до 10-о кейово място. По този начин в мащабния проект, който се разработва, ще бъдат обхванати както бъдещият Интермодален терминал „Варна”, така и новата визия на част от сегашното пристанище Варна-изток, което след завършване на новото строителство ще се превърне в зона за обществен достъп. Или с други думи, решението ще бъде комплексно, допълни Румен Арабаджиев.

След приключване на първия етап от процедурата за проектиране, който обхваща доклада за проучвателните дейности, стартира вторият с разработването на вариантите за идеен проект за изграждане на ИМТ – Варна, и обхваща четирите зони. После ще бъде направена оценка, за да се избере икономически най-ефективният. И следва изготвяне на задание за проектиране на генералния план на зона 1 (ИМТ – Варна). Този план обхваща както новия терминал, така и съществуващия Варна- изток с бъдещата му визия след преместване на производствените мощности, каза още Румен Арабаджиев. Според него през следващия 3-ти етап вече ще има проект на генерален план на пристанищната зона 1 и ПУП на гаровата зона 1а. След цялата тази процедура идва етап 4, когато всъщност ще стане техническото проектиране на база избрания идеен проект на зона 1 и зона 1а. Тоест, какво ще се строи на това място: кейова стена с две корабни места за насипни (основно зърнени) товари, две корабни места за контейнерен терминал и едно за генерални товари и спомагателен флот.

Последният пети етап приключва с изготвянето и съгласуването на заключителния доклад (ОВОС и всичко останало, което предшества старта на строителството). Изграждането на новия интермодален терминал ще обхване територия публична държавна собственост от съществуващите жп линии – на югоизток към Варненското езеро предвид допустимите дълбочини. Под Аспаруховия мост височината, или т.нар. AirDraft, е приблизително 44 метра от водното ниво на плавателен канал 1, което ще позволи безпрепятствено преминаване на големи кораби откъм новия интермодален терминал, обясни Румен Арабаджиев. Според него най-важно за ситуирането на ИМТ – Варна, е пътната (автомобилна) връзка както от северозапад, така и от югоизток и заедно със съществуващата жп линия ще позволи да се съчетават трите вида транспорт – морски, железопътен и автомобилен. По този начин новият интермодален терминал напълно ще отговори на предназначението си.

След приключване на цялостното проектиране до края на ноември 2015 г. усилията на експертите от ДППИ ще бъдат насочени към финансиране (включително и европейско ) за изграждане на ИМТ – Варна. Съществува идея пристанище Варна-запад да бъде разширено с изграждане на 18-о и 19-о кейови места. Реализирането на идейния и технически проект за изграждане на последните две корабни места, оборудвани със съвременни специализирани контейнерни кранове, ще повиши качеството и обработката на контейнери на пристанището, допълни Румен Арабаджиев.

Стефан Денков, в-к „Черно море“

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…