Шефовете на БДЖ стават клиенти на прокуратурата

 

Инспекторатът на транспортното министерство е разкрил неизгодни договори за десетки милиони левове

Прокуратурата разследва ръководството на БДЖ за неизгодни договори, които са ощетили държавната компания с десетки милиони левове, научи Клуб Z.

Злоупотребите са от времето на предишния им управленски мандат по време на първото правителство на ГЕРБ. Те са разкрити от звеното за вътрешен одит в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е написало огромен доклад до бившия министър на транспорта в правителството на Пламен Орешарски Данаил Папазов. Неясно защо той обаче не е разписал констатациите на  инспекторите. Това обаче е направила през август миналата година служебната министърка във ведомството Николина Ангелкова, която в момента е министър на туризма.

Без оглед на факта, че и Владимир Владимиров, и Йордан Недев бяха номинации на ГЕРБ, именно тя е "пуснала" на бял свят разкритията на одита. Въпреки че констатациите от доклада не са обявявани публично пред медиите, те не само че не попадат в сейф със сложна парола, но и заминават точно там където им е мястото. Разкритията срещу ръководството на БДЖ са изпратени до службите, разследващи финансови злоупотреби в особено големи мащаби.

Какъв е проблемът?

Основният е повече от шокиращ. През 2011 година ръководството на БДЖ е прекратило стар договор със застраховател и е подписало нов. Полицата е за застраховка на подвижния състав. 

Само че: ЗАСТРАХОВКАТА ВАЖИ САМО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ВЛАКОВЕТЕ СЕ НАМИРАТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДЕПО!!!!!!!

Подобно безумие е наистина трудно да се възприеме от здравомислещ човек. Конкретният вид застраховка е аналог на "Каско"-то при колите. Представете си го: отивате при застраховател и плащате няколкостотин или няколко хиляди лева за автомобила ви, но в договора има изрично условие, че полицата  покрива щети само за времето, в което колата ви е заключена в гаража и не пътува.

При моторните превозни средства застраховката, покриваща всички  щети, както казахме струва няколко стотин или няколко хиляди лева в зависимост от стойността на автомобила. В същото време напълно безсмислената застраховка, сключена от старото/ново ръководство на БДЖ за подвижния състав е на доста по-различна стойност – 20 милиона лева.

Те вече са клиенти на прокуратурата. Ние няма какво повече  да се разправяме с тях, заяви пред Клуб Z  високопоставен източник от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Според него БДЖ началниците са изпратили документите за конкурса за избор на застраховател до Министерството на транспорта по времето когато пак бе министър Ивайло Московски. Тогава обаче книжата били съвсем изрядни и съответно получили одобрение от принципала на държавната компания.

Тогава са внесени съвсем нормални документи, които нямат нищо общо с договора, който впоследствие са подписали. Надявам се специализираните служби да си свършат работата, добави високопоставеният източник на Клуб Z.

Ето още конкретика от одитния доклад:

Документът е наречен "Анализ на финансовото състояние, проверка на законосъобразността на проведените обществени поръчки и сключените договори". Подписът под документа е на Гергана Алексиева, ръководител на звеното за вътрешен одит в транспортното министерство. Проверката е обхванала "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Разглежданият период от вътрешния одит е от 1 януари 2010 година до края на септември 2013 г.

Първият извод от доклада е, че въпреки намаленията на разходите в БДЖ фирмите, те не подобряват финансовите си резултати. Освен това нелогично са били увеличени разходите за работни заплати, въпреки трупаните загуби и затрудненията за изплащането им, което показвало явно разминаване с нормалната пазарна логика. Трето – счетоводно са извършвани мащабни корекции на финансовите резултати на БДЖ. Това е признак за значителна несигурност и грешки при счетоводното отразяване.

Четвърта констатация: задлъжнялостта на БДЖ към края на 2013 година е 631,2 млн. лева и е намаляла с 237,1 млн. лева спрямо началото на 2010 г. когато управляваше първото правителство на Бойко Борисов. Но въпреки намалените обеми компанията няма да може да покрива заемите си без те да бъдат разсрочени или ако държавата не ги покрие.

Следващ проблем! Шефовете на БДЖ не са плащали на кредиторите на компанията дори и в моменти, когато това е било напълно възможно. Нанесената щета на компанията е оценена на 2,1 милиона лева.

Нататък?

Проблемите продължават до № 40. Голяма част от тях вече са описани на сайта Клуб Z и одита е само едно официализирано потвърждение на наши многобройни публикации за безхаберие, морално остарял подвижен състав и крайно лошо управление. Това си го знаем. По-любопитното обаче е друго: от проверени 28 обществени поръчки на жп превозвача са открити нарушения при 23. Оказва се, че жп компаниите не са актуализирали навреме изискванията на Закона за обществените поръчки и са си провеждали конкурси по свои правила извън законовите регламенти.

Поради различия в предоставената информация относно проведените процедури по ЗОП от Холдинг БДЖ, БДЖ-Пътнически превози и БДЖ-Товарни превози одиторският екип не може да даде разумна увереност за точния брой на проведените и приключени процедури със сключени договори в трите дружества. Не се спазват разпоредби на министъра на транспорта, както и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, пише в доклада.

Има обаче и втори одиторски доклад на транспортното министерство. Той засяга специално сключените договори за застраховки "Релсови превозни средства". за периода от началото на 2011 г. до края на август 2014 г. В него пише дословно:

В нарушение на разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП са сключени два договора със ЗПАД "Алианц България"  без да е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.

"Тези договори са в нарушение на принципите за публичност и прозрачност, свободната и лоялна конкуренцияи и не осигуряват ефективност на разходваните средства", пише във втория доклад.

Големите проблеми обаче са от 2011 година когато "Алианц" са сменени като застраховател на БДЖ от "Булстрад". В одита дословно пише:

"Сключените договори при така определените клаузи са неизгодни за възложителя. Те водят до извършване на разходи без застрахователно покритие, в следствие на ограниченото покритие на застраховката само в районите на постоянно или временно местодомуване".

Източник: http://clubz.bg, 08.03.2015г.