ЖП транспорт

Симеон Ананиев: Проектът за жп линия Бургас – Александруполис е по-скоро политически, отколкото икономически

февруари 9, 2017

Проектът за свързване на пристанищата Бургас и Александруполис със скоростна ж.п. линия е по-скоро политически, отколкото реален икономиче…