Въздушен транспорт

ИЗОСТАВЕНОТО ЛЕТИЩЕ НА СЛИВЕН

април 2, 2023

Някогашното летище, разположено на 170 дка край Сливен, е използвано основно за селскостопански цели и износ на продукция, но в момента тъне …