“Търпимост” за мостове, тунели и за още много инфраструктура, изградена без проект и разрешение за строеж

Ако предложеният законопроект бъде приет от депутатите в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване

Правна възможност за статут “търпимост” за мостове, тунели, надлези и подлези, както и други инфраструктурни обекти, предвижда проект за промяна на Закона за устройство на територията, който прие правителството днес.

„Търпимостта“ е за строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Разпоредбата ще е валидна за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.), както и преносните мрежи и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия, за разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.).

Ще се отнася включително за  присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения.

Ако предложеният законопроект бъде приет в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване.

Източник: 24 часа

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…