Товарните превози отново на тезгяха

 

Московски: Ще рестартираме процедурата по приватизацията на „Товарни превози”

Проведох кратко заседание с директорите на дирекции в министерството – общо взето да ме запознаят с най-належащите теми, които трябва в следващата седмица да се работят, за да бъда и аз запознат с неща, които са актуални към момента, за да може да преценим съответно и нашите действия.

Това разказа новият министър на транспорта Ивайло Москивски пред „Фокус”.

Аз многократно, многократно съм заявявал и в годината, в която бяхме опозиция, че беше общо-взето година на безвремие не само за Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като цяло за държавата. Не се притеснявам от каквито и да е предизвикателства в сектора. Разбира се, необходимо е време от няколко дни, за да вникна в детайлите на актуалната ситуация. Мога да ви информирам, че примерно днес като първи ден, току що бях влязъл в кабинета и ми съобщиха, че са блокирани около 5 милиона от немския фонд KfW, немската банка, с която БДЖ има кредитни взаимоотношения. Това е един проблем, който трябва бързо да бъде решаван.

Аз ще се върна там докъдето стигнахме по време на предишния ни мандат, а именно – един сериозен план за преструктуриране на сектора, съгласуван с Европейска комисия, изработен заедно със Световната банка, така че ще се върна на това ниво на преговори с тях. Ако е необходимо, то ще е необходимо със сигурност, да се актуализират тези стратегически документи и вероятно планът за преструктуриране, за да бъде реализиран. Ще трябва да се направят някакви промени, но нашата концепция ще продължи да бъде такава – концентрираме се в оздравяване, доколкото е възможно, на „Пътнически превози“ и най-вероятно ще рестартираме процедурата по приватизация на „Товарни превози“. По всеки отделен сектор сме заложили различни мерки – конкретно железниците – предвиждаме сериозни инвестиции. Знаете, че в текущата Оперативна програма „Транспорт“ около 1,2 милиарда лева са общо инвестициите, които и в момента се изпълняват в „Железопътна инфраструктура“. За новия програмен период са заложени също немалко средства, пак в подобен размер.

Така че тези интензивни инвестиции в инфраструктура ще продължат. Разбира се, ще търсим вариант и за обновяване на подвижния състав – нови влакове, ремонт на сегашните, ако е възможно и модернизация. Паралелно с това обаче трябва да оптимизираме така структурата, че да тежи колкото се може по-малко на държавния бюджет. Иначе ще продължим по същия начин стратегията си за пристанищата, където провеждахме доста успешна концесионна политика, както и за летищата. В пътния сектор по същия начин ще се използва механизма на Оперативна програма „Транспорт“, както и за железниците, обясни той.

Източник: www.frognews.bg, 09.11.2014