Агенция Железопътна администрация може да напусне Министерство на транспорта

Надзорът на железниците трябва да стане независим

Промяната е заради стартирала наказателна процедура срещу България

 

Готвейки се членство на ЕС, през 2001г България раздели държавната железницата си БДЖ на 3 части, ИАЖА – държавен административен регулаторен орган, държавно предприятие управител на железопътната инфраструктура, НКЖИ и превозвач търговско дружество БДЖ. Близо 15 години по късно се отчита че разделянето е станало, а ма не съвсем.

В момента агенцията ИАЖА е част от Министерство на транспорта, което е принципал на една от компаниите, опериращи на пазара – БДЖ. Това нарушава изискването регулаторния орган да е независим и равноотдалечен от интересите на всички дружества, извършващи дейност в България, смятат в Брюксел. Подобна е и позицията на частните жп превозвачи у нас, които често обвиняват ведомството, че липсва равнопоставеност и се вземат решения само в интерес на държавната компания.

Промяната е не защото Министерството на транспорта и неговия юридически екип са осъзнали грешката си, а заради наказателна процедура, която Европейската комисия стартира срещу България заради отклонения на националното ни законодателство от общностните директиви, които предвиждат администрацията контролираща дейността на железопътните компании, да е напълно независима.

Проект на промени в Закона за железопътните превози, внесен в Народното събрание от правителството отново не премахва причината за наказателната процедура, която Европейската комисия стартира. Не се решава най-важното изискване сегашната Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" да стане независим регулаторен орган като бъде извадена от структурата на Министерството на транспорта. Може да стане Държавна агенция или да премине към Министерство на икономиката както е в други европейски страни. След излизането на "Железопътна администрация" от транспортно министерство тя ще разполага със собствен бюджет и ще получи правото да събира такси и санкции предвидени в закона за железопътния транспортпо своя сметка, както другите транспортни администрации.

Очаква се новият закон да бъде гласуван до края на годината. Ако при гласуването се премахнат нарушенията довели до наказателната процедура срещу България, всичко това може означава една добра нова 2016г за железопътния транспорт в страната с независим регулаторен орган и не държавно субсидиран товарен превозвач БДЖ.