АПИ прекрати договора с фирмата, поддържаща републиканските пътища в област Бургас

снегорин почиства пътища, Апи прекрати договора за поддръжка на ребупликанската пътна мрежа в област Бургас

Агенция „Пътна инфраструктура“ прекрати договора с дружеството „БГ НОВА“, поддържащо републиканските пътища в област Бургас. Прекратяването му е поради системно неизпълнение в срок и с необходимото качество на възложените дейности, поети по Договор №РД-37-87/09.11.2022 г. и свързани със зимното поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията в областта, предадоха от пресцентъра на АПИ

Последният пример е от 18 и 19 ноември 2023 г., когато дружеството въпреки многократните опити на възложителя, дадените указания и изисквания да се предприемат необходимите адекватни действия за поддържане на републиканските пътища в Бургаска област и да се осигури безопасното пътуване на шофьорите при зимни условия, останаха без резултат. Това доведе до затваряне на пътни участъци и блокирането на основни пътни артерии като път I-9 Обзор – Слънчев бряг – Бургас, път I-9 Бургас – Малко Търново, път III-208 Провадия – Айтос, път III-906 Оризаре – Каблешково през Дюлински проход и път III-6009 Миролюбово – Каблешково. Дружеството не е предоставило на Възложителя в регламентирания срок и Оперативен план за зимно поддържане на пътищата. Това е една от причините АПИ да предприеме действия и да прекрати договора.

Съществени пропуски и забележки в изпълнение на договорните ангажименти са констатирани при снегопочистващите и поддържащи дейности и през миналата зима. На дружеството многократно са налагани неустойки и корекции в стойностите на дейностите за зимно поддържане. Например корекции са направени в стойностите за зимно поддържане поради липса на минимално изискуеми материали за зимно поддържане; неизвършвани, съгласно изискванията ежедневни обходи на пътните участъци; ненавременно монтиране на GPS технология за следене и контрол на снегопочистващите машини; заледени и необработени участъци и други. 

Пропуски се отчитат и във възложените дейности за възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища след проливните валежи и наводненията на 4 и 5 септември 2023 г. в област Бургас. Срокът за изпълнение на аварийно-възстановителните дейности е бил 27 октомври т. г. предвид началото на зимния сезон. Към 20 ноември т. г. не са изпълнени 35% от възложените дейности.

Прочете още: Рокада в управлението на “АПИ”. Кой е новият член на УС?

С оглед прекратяването на Договор №РД-37-87/09.11.2022 г. с дружеството „БГ НОВА“ Агенция „Пътна инфраструктура“ предприема необходимите действия за осигуряване на зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ОПУ БУРГАС“, по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Този текст от ЗОП позволява при наличие на изключителни обстоятелства да се предприемат спешни действия за сключването на нов договор с друг изпълнител, за да се осигури зимното поддържане на републиканските пътища в област Бургас. След като АПИ прекрати договора на фирмата, която е обслужвала пътя новата стойност на поръчката ще е около 12,4 млн. лв. без ДДС. До сключването на нов договор отстраняването на аварийно-възстановителни ситуации ще се осигурява от служителите на ОПУ-Бургас.