БДЖ „изяде” печалбата си, отново е на червено. Пътниците намаляват, товарите се увеличават

БДЖ , е в състояние на пълен финансов и физически разпад
Иронично болното дете на сектор „Транспорт" – БДЖ , е в състояние на пълен финансов и физически разпад. Всеки трети влак  е отпреди 1980 г., над 40% са произведени между 1980 и 1989 г., а 19 на сто – между 1990 и 1996 г. В момента дружеството „Пътнически превози " разполага с 286 локомотива и 714 вагона.
В експлоатация са едва 388 вагона предстои ремонт на 159. За останалите няма пари и те ръждясват в депата.
„Товарни превози " притежават парк от 4891 вагона, като в движение са 2887, и 207 локомотива, от които вървят 133.
 
Всички преструктурирания, реорганизации и оптимизации през последните 10 години само влошиха състоянието на холдинга. Общата загуба на БДЖ  от 2005 до 2008 г. е под 2,5 млн. лв., а държавната субсидия е в размер на 420 млн. лв. През следващия 4-годишен период на управление (2009-2012 г.) финансирането от бюджета нараства на 676,63 млн. лв., а загубите на дружеството набъбват до 192 млн. лв. Това е увеличение от 77 пъти! Икономическа логика в съществуването на БДЖ  няма отдавна. Остава само социалната им функция.
 
За миналата година „Пътнически превози " излиза на червено с 12,3 млн. лв., а недостигът на средства е 201,6 млн. лв. Последните данни за финансовото състояние са от 31 август 2014 г. Дружеството отново трупа загуби за 4,9 млн. лв. За сравнение, към същия период на м.г. е на печалба от 3,4 млн. лв.
Този нетипичен положителен резултат за държавната компания има своето обяснение – тогава турската фирма „Тювасаш" изплати 7,9 млн. лв. неустойки по договора за доставка на спални вагони . Те бяха пуснати в движение с голямо закъснение, защото получаването на европейски сертификати се забави. За една година до август 2014 г. обаче и тази преднина беше „изядена" и компанията отново се намира в състояние на свободно падане. Подобно е положението и в „Товарни превози ".
Трагичното финансово състояние на БДЖ  дърпа надолу и Национална компания „Железопътна инфраструктура", която стопанисва жп  мрежата. През 2005 г. дружеството има 147 млн. лв. приходи от инфраструктурни такси , а през 2013 г. те се стопяват до 68,5 млн. лв. В същото време субсидията се увеличава драстично
– от 41 млн. лв. до 217 млн. лв. Националният жп  превозвач  продължава да чисти борчовете си към НКЖИ  по схемата дълг срещу собственост (прехвърляне на имоти).
 
През последните години отношенията с кредиторите бяха занемарени и реформата в БДЖ  се състоя основно в частта за съкращенията. Бяха „оптимизирани" около 5000 служители и в момента в системата работят малко над 10 000 души.
Холдингът и облигационерите уж постоянно преговарят, но конкретни резултати не се виждат. Последната официална информация е от юли, когато българската страна поиска 30% опрощаване на дълга и разсрочване за 6 години. Очевидно това предложение не се е понравило на кредиторите, защото оттогава отговор няма.
В началото на годината задълженията на БДЖ  бяха в размер на 633 млн. лв. До септември са направени плащания за 85 млн. лв. и се очаква до края на този месец дълговете да се намалят до 558 млн. лв.
 
Необходимо условие за продължаване на преговорите с кредиторите е отпускането на държавна помощ. В началото на септември
Европейската комисия даде зелена светлина на България да предостави 172 млн. лв., за да помогне на българските железници  да стъпят на крака. При огромните дефицити във всички сфери, които трябва да се покрият от бюджета, откъде държавата ще задели такива средства, е въпрос с повишена трудност. 
 
Пътниците намаляват, товарите не се увеличават 
 Пътниците, които ползвят услугите на БДЖ , са се стопили с 1 милион за една година. За първите девет месеца на 2013 г. са превозени 20 млн., докато за същия период на 2014-а – 19 млн. Това отчете заместникизпълнителният директор на „Холдинг БДЖ " Чавдар Трендафилов.
Обратната тенденция се забелязва при товарите. До септември са транспортирани 6,6 млн. тона, или с 330 000 тона.
Големият спад при пътническите превози започва през 2001 г. Тогава те намаляват намаляват до 41,8 млн., което е близо 10 млн. по-малко в сравение с 2000 г. В следващите девет години дружеството отчита постоянно ниво от 30-35 млн. пътника. През 2011 г. за пръв път се пада под тази психологическа граница и към края на м.г. резултатът е 26 млн.
През годините обемът на товарите ту нараства, ту спада. Най-резкият обрат е през 2009 г., когато са отчетени 13 млн. тона при 20 млн. през 2008-а. В края на миналата година „Товарни превози " регистрираха 13,5 млн. тона. 
Източник: в.Преса