БДЖ качва касиери във влаковете

Билетни касиери ще се качват във влаковете по дестинациите, където най-много пътници пътуват гратис.

Това е една от мерките за оздравяване на "БДЖ – Пътнически превози", заложена в "Плана за оздравяване и развитие на Групата на "Холдинг БДЖ " ЕАД за периода 2015-2022 г.". Огромният документ от над 500 стр., подготвен с усилията на 54 жп служители, беше представен пред депутатите от транспортната комисия в парламента и е публикуван за обществено обсъждане на сайта на "Холдинг БДЖ ". На първия етап билетни касиери ще бъдат качени в пътническите влакове, които се движат от София до Драгоман, Мездра, Пловдив, Карлово и обратно. Това са все направления, по които повече от четвърт век масово се пътува без билети. На втория етап касиери ще продават билети и във влаковете по направленията от Пловдив за Карлово, Пещера, Панагюрище, Чирпан, Първомай и обратно. На третия етап касиери ще има и във влаковете, които пътуват от Варна за Добрич, Шумен и Комунари и обратно, както и между Димитровград и Ст. Загора, Бургас и Сливен, Плевен и Левски.Качването на билето продавачи във влаковете няма да доведе до увеличаване на персонала, категорични са от БДЖ .

След пускане на електронната билетоиздаваща система касиерите ще бъдат снабдени с PDA-устройства за по-бързо обслужване на пътниците. Очакваният ефект от тази мярка е увеличаване на приходите с 2,575 млн. лв. до 2022 г.Необходимата инвестиция за закупуването на 507 PDA устройства обаче е 1,014 млн. лв., а годишният абонамент за тяхната свързаност със сървъра е 66 хил. лв., или 462 хил. за 7-годишния период на плана.Чрез засилване на проверките в проблемните влакове с увеличен брой кондуктори и полицаи в БДЖ се надяват да увеличат приходите с 1,195 млн. лв. за 7-те години на действие на плана.Разширяването на мрежата за продажба на билети чрез договори за франчайз е друга оздравителна мярка, заложена в плана.Очакваният резултат от това е повишаване на приходите от билети общо със 114 хил. лв. до края на 2022 г.БДЖ ще похарчи и 60 хил. лв. за закупуването на 5 автомата за издаване на билети, които ще монтира на гарите София, Банкя, Искър, Волуяк и Илиянци. Заедно с инвестициите за COT и видеонаб-людение разходите за автоматите за 7-те години ще бъдат 84 500 лв., а приходите от тях – 83 000 лв.

След въвеждането на електронна билетоиздаваща система всички каси ще имат достъп до интернет, което ще даде възможност да предлагат на пътниците и други услуги, като издаване на международни жп и самолетни билети, плащане на сметки, наемане на автомобили, лотарийни игри и др., пише още в плана за оздравяване на "Пътнически превози".Чрез промени в графика за движение на влакове, в БДЖ се надяват да увеличат приходите за периода до 2022 г. с 240 хил. лв. За целта в крайградските райони сутрин и вечер влаковете ще се движат на 30-40 мин.а в останалото време – разредено. Освен това БДЖ се готви и да осигурява довеждащ транспорт до гарите, които са извън населените места, като го съобрази с разписанието на влаковете. При голям пътникопоток "БДЖ -Пътнически превози" ще организира комбиниран превоз влак – автобус до близки населени места. Ефектът от тази мярка се изчислява на 648 хил. лв. до 2022 г.Чрез разширяване на пазарния дял на атракционните пътувания с двата специални влака "Корона експрес" и "Витоша експрес" в БДЖ се надяват да увеличат приходите с 3,1 млн. лв. до 2022 г. Планира се и отдаването под наем на 4 бистра-вагони и на един бюфет-вагон , печалбата от което ще е 400 хил. лв.Най-голям ефект в оздравителния план за "БДЖ – Пътнически превози" се очаква от продажбата на неоперативни движими и недвижими активи – общо 15,377 млн. лв. до 2022 г. Сред тях са 16 стари латвийски мотриси и 100 пътнически вагона, а също и сгради и терени.

Заедно с продажбите на "БДЖ – Товарни превози" приходите от неоперативни активи от двете компании се очаква да надхвърлят 60 млн. лв.И трите сценария за развитие на дружеството предвиждат съкращаване на 1717 души до 2022 г. – 471 през 2015 г., 646 – през 2016 и още 600 – до 2022 г., както и нарастване на средната работна заплата с 30.74 на сто.Общият финансов ефект от всички мерки за оздравяване на "БДЖ – Пътнически превози", според реалистичния сценарий на плана, е 11,33 млн. лв. Според песимистичния сценарий ефектът ще е само 2,186 млн. лв., а по оптимистичния – 21,559 млн. лв.***Съкращават 620 души от карго превозвачаКонцентриране на дейности в по-малко на брой гари с цел намаляване на разходите е първата мярка, заложена в плана за оздравяване на "БДЖ – Товарни превози".

Предлагат се за закриване 48 гари, които обработват малко товари. Очакваният резултат е спестяване на 435 660 лв.Втората мярка предвижда съкращаване на 7 локомотива, 74 души локомотивен и превозен персонал, от което разходите за труд ще паднат с 688 896 лв., инфраструктурните такси – с 324 хил. лв., а с 35 хил. лв. парите за ремонт.Съкращаване на 310 души от 1 май 2015 г. и на още 310 служители – през 2016 г. е друга сериозна мярка за оздравяване на "БДЖ -Товарни превози", ефектът от която ще са икономии от заплати за 3,7 млн. лв.Изваждане на средния ремонт на товарни вагони извън системата на БДЖ е друга оздравителна мярка, ефектът от което ще бъде 544 575 лв.4,8 млн. лв. са очакваните приходи от продажбата на талиги, резервни части и други машини на скрап, пише още в плана. 8,512 млн. лв. ще са приходите от продажба на 70 локомотива и един вагон -отоплител, а 16,2 млн. лв. -от продажбата на 1350 товарни вагона. Само от спиране начисляването на амортизации за 2015 г. на въпросните локомотиви и вагони разходите на БДЖ ще паднат с 5,373 млн. лв. Отделно 73 хил. лв. се очакват от продажбата на 96 автомобила, а 14,77 млн. лв. – от разделянето с 41 недвижими имота.Карго превозвачът ще инвестира 1,1 млн. лв. за закупуване на електромери за локомотивите, годишната икономия от което ще е 360 хил. лв.Необходимите инвестиции за рехабилитация на локомотиви и вагони до 2022 г. по реалистичния сценарий са изчислени на 144,22 млн. лв.

Само до края на тази година трябва да бъдат ремонтирани 739 товарни вагона.При стриктното изпълнение на реалистичния сценарий общите приходи на "БДЖ – Товарни превози" трябва да нараснат от 111,24 млн. лв. през 2016 г. на 136,36 млн. лв. през 2022 г.,(23%). При това положение дружеството ще излезе на печалба от 4,577 млн. лв. Това е твърде скромна сума на фона на инвестициите от 144,22 млн. лв. и на приходите от 44,3 млн. лв. от продажби на движими и недвижими активи.Целият този план ще бъде излишен при успешна приватизация на "БДЖ – товарни превози" -единственият вариант да влязат средства за изплащане на по-сериозна част от огромните задължения към кредиторите на холдинга-майка.Още повече, че работата в конкурента среда се отразява доста зле на "БДЖ – Товарни превози". Обемът на товарите му падна 2,33 пъти, а на частните превозвачи се увеличи 3,1 пъти.***

ИЗВОДИ:

За "Плана за оздравяване и развитие на Групата на "Холдинг БДЖ " ЕАД за периода 2015-2022 г." могат да се кажат два извода – добър и лош.Добрият е, че документът представя детайлна картина на актуалното състояние на "Холиднг БДЖ ", която може да послужи за подробни анализи и съставяне на точни прогнози.Лошият е, че нито един от трите представени сценария за оздравяване не са реалистични.Първо, те залагат основно на продажбата на активи и на съкращенията на подвижен състав и кадри, с което могат да се намалят единствено разходите, но не и да се привлекат нови клиенти и да се увеличат приходите.Второ, няма яснота откъде ще дойдат заложените дори и в песимистичните сценарии инвестиции.Трето, не е ясно как ще приемат този план нито синдикатите – при заложените огромни съкращения на персонал, нито кредиторите.***

Дават 325 млн. за вагони и мотрисиЗа успешната реализация на оздравителния план на "БДЖ -Пътнически превози" са необходими огромни инвестиции. 210 млн. лв. са заложени само за закупуване на 15 нови електромотрисни влакове според песимистичния и реалистичния сценарий на плана. Те ще обслужват най-натоварените и модернизирани жп направления София – Пловдив – Бургас и Пловдив – Свиленград, както и транспортния коридор TV Видин – София – Кулата, е записано в плана.В оптимистичния сценарий е заложено закупуване на още 15 мотриси плюс 16 шинобуса (б.а. – самоходни вагони с дизелови двигатели). С тях ще бъдат обслужвани всички натоварени направления в Северна и Южна България, като инвестицията в 30 мотриси и 30 шинобуса ще бъде 430 млн. лв.

И трите сценария предвиждат график за обслужване на жп линията София – Пловдив с влакове, които тръгват на два часа.В плана са посочени и цени за различни мотриси в зависимост от производителя. Най-скъпи – 7-8 млн. евро, са мотрисите "Сименс". Следват полските "Песа" (6,25 млн. евро) и чешките "Шкода" (5,9-6,9 млн. евро) без ДДС.За модернизацията на 12 локомотива "Шкода", серия 44, доставени през 1982/1983 г., в плана са заложени 60 млн. лв. инвестиции. След модернизацията скоростта на локомотивите ще бъде увеличена до 160 км/ч, а разходите им за електроенергия ще паднат значително. Чрез закупуване на електромери за локомотивите на стойност 364 хил. лв. компанията ще прави по 2 млн. лв. годишна икономия от тягова енергия. Това е и най-високоефективната от всички инвестиции, за която имаше планове да бъде реализирана още преди повече от 10 години.За рециклирането на 30 стари пътнически вагона са необходими 30 млн лв., пише още в плана.

За възстановяването на някои нови дизелови и електрически мотриси "Сименс" са заложени 10 млн. лв.Инвестициите в пътническия подвижен състав са крайно необходими, тъй като от наличните 714 вагона само 37 са на възраст до 5 години, докато 232 са на преклонните над 30 години.Общите необходими инвестиции, според реалистичния сценарий, са около 325 млн. лв., а според оптимистичния – около 537 млн. лв.***

Целта на плана е да успокои кредиторитеОгромният оздравителен план е разпратен на всички кредитори на "Холдинг БДЖ " за одобряване, след което трябва да бъдат подписани и отлаганите вече над две години споразумения за разсрочване на задълженията. Целта на документа е да успокои кредиторите.Годините 2008-а и 2009-а бяха повратни за БДЖ . Холдингът приключи 2008 г. със загуба от 8,564 млн. лв., а 2009 г. – с 67,337 млн. лева. Предприетите от първия кабинет "Борисов" мерки доведоха до намаляване на загубата до 46,376 млн. лв. за 2010 г., след което тя постепенно нарасна до 54,188 млн. лв., с която холдингът приключи 2014 г.

Приходите от превоз на товари през 2014 г. са били 31%, от пътници – 17%, а от субсидия – 48% от общите приходи на "Холдинг БДЖ ". Оказва се, че държавата плаща, за да си отглежда железница .В резултат задлъжнялостта на холдинга скача от 196,83 млн. лв. през 2002 г. на 565,18 млн. лв. към 31 декември 2014 г. 38,284 млн. лв. от тях са към германската KFW IPEX BANK, от които половината – 65,9 млн., са просрочени. 154,18 млн. лв. са дълговете по Втория облигационен заем – всичките са просрочени. 91 млн. лв. дължи холдингът и за инфраструктурни такси на НК "Железопътна инфраструктура", от които 83 млн. лв. са просрочени.

***60 млн. лв. са необходими за рехабилитация на 12 румънски локомотива, Серия 46, като този на снимката, който вече е обновен от "БДЖ -Кончар"

***Над 3 млн. лв. са заложените в плана приходи от атракционни пътувания с царския "Корона експрес"

Източник: в. Стандарт

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]