БДЖ: Направихме всичко възможно да спасим договора с вагонно-ремонтния завод в Дряново

Във връзка с медийно участие на изпълнителния директор на „Вагонен завод – Интерком“ АД – гр. Дряново в Нова телевизия, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД категорично определя твърденията на г-н Димитров като некоректни и манипулативни. 

Това пише в официална позиция от страна на БДЖ, която публикуваме без редакторска намеса:

“Още със сключването на договора е извършено авансово плащане към „Вагонен завод – Интерком“ АД – гр. Дряново в размер на 6,9 млн. лв., с което „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД спазва задължението си, произтичащо от него.

Изпълнителят на договора „Вагонен завод – Интерком“ АД – гр. Дряново не спазва първия, втория и третия етап, които са със срок на изпълнение до 22.10.2022 г., за което възложителят „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД задейства правото си на неустойка по договора.

В участието си в Нова телевизия г-н Валери Димитров твърди, че е поискал удължаване на срока на договора, което не е направено от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, което също не отговаря на истината. На 03.11.2022 г. е сключено допълнително споразумение към договора с нов график на изпълнение до 31.12.2023 г. и са платени още 1,07 млн. лв. авансово.

Също така са изплатени още 80% от стойността на първия вагон – 996 690,97 лв. Подчертаваме, че с това общата платена сума на изпълнителя достига : 9 005 814,82 млн. лева, срещу които той не е предоставил нито един завършен вагон. 

Регулярните проверки по напредъка на дейностите по модернизацията на вагоните в съответствие с чл. 9 ал. 3 от Договора, извършвани от служители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД показват, че към настоящия момент е завършен единствено един вагон, който все още не е приведен в готовност за експлоатация, тъй като не притежава необходимите разрешения и регистрации от компетентните органи.

Въпреки всички положени усилия от страна на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „Вагонен завод – Интерком“ АД се оказва неспособен да предаде в срок дори един от договорените 15 вагона.

Договорът за модернизация на 15 броя пътнически вагона между „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „Вагонен завод – Интерком“ АД – гр. Дряново е сключен на 22.04.2021 г., със срок за изпълнение от 2 години, до 22.04.2023 г.

Съгласно условията на договора Изпълнителят следва да извърши модернизацията на четири етапа със следните срокове:

– Предаване на първа партида от 6 модернизирани вагони до 22.02.2022 г.;

– Предаване на втора партида от 3 специализирани модернизирани вагони до 22.06.2022 г.;

– Предаване на трета партида от 3 модернизирани вагони до: 22.10.2022 г.;

– Предаване на четвърта партида от 3 модернизирани вагони до: 22.04.2023 г.

Непредаването на вагоните сериозно нарушава планирания график за експлоатация на подвижен състав на националния железопътен превозвач и води до значителни пропуснати ползи. Появата на г-н Димитров в национален ефир с твърдение, че работниците на завода ще останат без работа е груба манипулация на общественото мнение, с което реално се прикрива несвършената работа и нанесената вреда за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД от неизпълнената поръчка. Подчертаваме, че ако работниците в завода останат без работа, това категорично не е по вина на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, които до момента са използвали всички възможности да подпомогнат успешното изпълнение на договора, което е от полза и на двете страни”.