Държавата да подпомага обучението на пилоти

Българската авиационна индустрия е напълно консолидирана в стремежа си да отговори на високите европейски и международни изисквания към авиацията в условията на засилваща се конкуренция. Считаме, че успяваме да допринесем за изграждане на съвременния облик на икономиката и туризма у нас и укрепването на деловите връзки. Днес никой не се съмнява, че използването на въздушния транспорт в следващите десетилетия ще бележи непрекъснат и значим ръст. Нашите въпроси и предложения към кабинета са провокирани именно от този факт.

1. Значението на Летище София за развитието на българската гражданска авиация е огромно. Тук са базирани всички авиокомпании, технически бази, учебни центрове, РВД. Ето защо предстоящата концесия на Летище София поставя въпроса какво ще допринесе тя за успешното развитие нa гражданската авиация? Не сме информирани за целите, които се поставят. Предвиждат ли се мащабни инвестиции, които да оправдаят концесията? Смятаме, че пред концесионера трябва да се постави изискване летището да стане свързващо (хъб), като се създадат условия за транзит и трансфер. Само така значително ще се увеличат превозите от и до Летище София. Към това се стремят и летищата в Истанбул, Атина, Букурещ и Белград.
2. Предвижда ли се финансиране в областта на въздушния транспорт по европейските програми? Досега такова не е имало, а пренебрегването на този перспективен отрасъл е факт, който трябва да се промени с подкрепата на държавата.
3. На дневен ред е решаването на въпроса за осигуряването на пилоти. След 2017 г. поради пенсиониране и по други причини ежегодно ще напускат по 20-25 пилоти и за да не се получи хроничен недостиг, годишно трябва да се обучава същият брой. Сега със собствени средства се обучават едва 5-6 души. Обучението изисква значителен финансов ресурс, непосилен за повечето хора. До 2010 г. имаше финансова подкрепа от държавата. ОТ АБА предлагаме тази практика да се възстанови, като се заделят средства от внасяните от гражданската авиация средства по Тарифа 5 в Министерството на транспорта. Финансирането може да стане под формата на стипендии, включително чрез поделяне на разходите между държавата и обучаемите. Става дума за 600-800 хил. лв. годишно. Какво ще се направи по този въпрос?

Източник : www.standartnews.com