ЕК разследва най-голямата поръчка за нови влакове на Министерство на транспорта

варненец вилня във влак

Европейската комисия започва задълбочено разследване на една от четирите поръчки, които Министерство на транспорта обяви през последните няколко месеца – за доставка на нов подвижен състав, финансиран със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

И по-конкретно, ще бъде разследван най-големият търг – за доставката на 20 електрически  „push pull” влака – на стойност над 1.2 млрд. лв. заради участието на китайската CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., дъщерно дружество на CRRC Corporation. Според ЕК компанията получава чуждестранна субсидия, която изкривява вътрешния пазар.

Припомняме, че първоначално ресорното ведомство бе обявило открита процедура по Закона за обществените поръчки за доставката на електрическите влакове, обучение на персонал и 15-годишна поддръжка. По нея оферти подадоха единствено испанската Patentes Talgo SL и китайската CRRC Zhuzhou Locomotive CO. Ценовото предложение на испанската компания бе над 1.2 млрд. лв., а на китайската два пъти по-ниско – малко над 639 млн. лв.

Оценяващата комисия обаче намери пропуски в предложенията им и прекрати търга. В началото на година обаче Министерството на транспорта обяви процедура с пряко договаряне с фирмите – т.е. министерството трябваше да ги покани директно, без нова публична процедура, и по своя преценка да избере една от двете оферти. Компаниите подадоха същите ценови предложения.

И сега наполовина по-ниската китайска оферта е обект на разследването на ЕК, тъй като има данни, че компанията получава субсидии, които ѝ позволяват да предлага много по-ниски оферти в поръчки, а така изкривява пазара в ЕС.

Прессъобщението на ЕК е изненадващо, тъй като до момента Министерство на транспорта не е съобщавало за проблем с процедурата. Ресорният министър Георги Гвоздейков дори преди седмица в парламентарна комисия коментира, че съвсем скоро ще бъдат обявени резултатите от преговорите с компаниите. Нещо повече – Гвоздейков съобщи, че поръчките се съгласуват с европейските институции постоянно.

Припомняме, че китайската компания участва и във вече прекратения търг на министерството за доставка на 7 двуетажни влака. Единствено тя прояви интерес към търга, но ведомството я отстрани, тъй като срокът за доставка бе прекалено дълъг. Преди два дни процедурата бе обявена отново. 

Преди това компанията подаде оферти за участие и в търговете за доставка на локомотиви на министерството, но и на БДЖ. И при двете процедури обаче отпадна. В тези търгове китайският производител бе в консорциум с немската Vossloh Rolling Stock, която обаче е нейна собственост от 2020 г.

Какво казва ЕК?

Комисията започва първото си задълбочено разследване на потенциално изкривяващата пазара роля на чуждестранните субсидии, упражнявайки правомощията си съгласно Регламента за чуждестранните субсидии.

Разследването започна днес след уведомление, изпратено до Комисията от CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., дъщерно дружество на CRRC Corporation, китайски държавен производител на влакове. Става въпрос за процедура за възлагане на обществена поръчка, стартирана от българското Министерство на транспорта и съобщенията, свързана с предоставянето на няколко електрически влака „push-pull“, както и свързаните с тях услуги по поддръжка и обучение на персонала.“

Съгласно Регламента за чуждестранните субсидии компаниите са длъжни да уведомяват за свое участие в търгове за обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на договора надвишава 250 милиона евро и когато на компанията са отпуснати най-малко 4 милиона евро чуждестранни финансови вноски от поне един трета страна през трите години преди уведомлението.

След предварителния си преглед на уведомлението, получено от CRRC Qingdao Sifang Locomotive, Комисията казва, че

има достатъчно признаци, че на тази компания е предоставена чуждестранна субсидия, която изкривява вътрешния пазар. За тази цел Комисията трябваше да прецени дали чуждестранното финансово участие представлява субсидия, която пряко или непряко предоставя селективна полза на дружеството и дали това позволява на компанията да представи неоправдано изгодна оферта.“

Комисията допълнително ще оцени предполагаемите чуждестранни субсидии и ще получи цялата необходима информация, за да установи дали те може да са позволили на CRRC Qingdao Sifang Locomotive да представи неоправдано изгодна оферта в отговор на търг. Подобна оферта може да доведе до потенциална загуба за други фирми, участващи в процедурата за обществена поръчка, от възможности за продажба.

Посочва се, че китайската компания е подала пълна нотификация на 22 януари 2024 г. Считано от тази дата Комисията разполага със 110 работни дни, до 2 юли 2024 г., за да вземе окончателно решение.

Детайлите

CRRC Corporation Limited (известна като CRRC) е най-големият производител на подвижен състав в света по отношение на приходите, уточнява ЕК. Китайската компания произвежда локомотиви и вагони, използвани от железопътните оператори, както метровлакове и трамваи.

Регламентът за чуждестранните субсидии („FSR“) започна да се прилага на 12 юли 2023 г. Този нов набор от правила позволява на Комисията да се справи с изкривяванията, причинени от чуждестранни субсидии, и по този начин позволява на ЕС да осигури равни условия за всички компании, работещи в вътрешния пазар, като същевременно остава отворен за търговия и инвестиции.

economic.bg