Експерти бият тревога преди одита на България от Международната морска организация

България не е готова за предстоящия през май одит на Световната морска организация, алармираха експерти от бранша.  

Проверката ще обхване изпълнението от държавите-членки на приложимите инструменти на ММО в своето законодателство в съответствие с КОДЕКС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ИМО(ІІІCode); ефективността на неговия контрол и механизъм за наблюдение; ефективността при обнародването на правилата и разпоредбите на ММО; превантивни и коригиращи административни и правни действия  при нарушаването на неговите закони и разпоредби; и други задължения и отговорности по приложимите инструменти.

За да бъде постигната целта на този Кодекс, на всяка от държавите се препоръчва да разработи цялостна стратегия, за да гарантира, че ще изпълни международните си задължения и отговорности като държава на знамето, пристанищна и държава, която има излаз на море.

            Заключението от предишния одит на ММО през 2008 год. беше, че липсва такава стратегия.

            След 12 години с Решение № 420 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г. е одобрена Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби.

            Очаква се основен акцент да бъде въпросът останал отворен от одита от 2008 „ще представят ли служителите на ИАМА  справки, за да изобразят взаимоотношенията с други субекти и ИАМА, които споделят определени задължителни отговорности за инструменти на ММО?“  или както следва:

 • Компетентна морска власт на Република България.
 • Посланик на България в Международната морска организация
 • МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
 • НБРПВВЖТ – Националeн борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт;
 • МОСВ – Министерство на околната среда и водите;
 • МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • МВНР – Министерство на външните работи;
 • МВР- Министерство на вътрешните работи;
 • МЗ – Министерство на здравеопазването;
 • МФ – Министерство на финансите;
 • МО – Министерство на отбраната;
 • МП – Министерство на правосъдието;
 • ДА „ДРВЗ” – Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”;
 • НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология;
 • ДППИ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

            Очаква се интересът на одиторите от ММО да бъде към дейността на Комисията по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет.

            Става дума за календар на събитията, в които са участвали представителите на Компетентната морска власт на Република България, протоколи от тях с комплексната им административна изчерпателност. Препоръчително е за целите на одита да се представи  информационен бюлетин на английски език.

            На Интернет страницата  на Министерския съвет информация за тази комисия и отчет за нейната дейност до сега обаче липсва.

Как „Компетентната морска власт на Република България, чрез Комисията, извършва периодичен преглед на мерките, предприети за прилагането на международните инструменти в изпълнение на ангажиментите и отговорностите на държавата, и при необходимост ги актуализира“  тепърва трябва да се изясни.

Изключително е притеснително, че според публичния регистър на ММО Статус на конвенциите ратифицирани от България към 13/12/2022 има информация, че са ратифицирани едва 42 от 61 конвенции, а за останалите липсва информация. Такава информация няма и на страниците на ИАМА и на Министерски съвет.

            В областта на изпълнението основните констатации са свързани с липсата на прилагане на своевременни  действия за легализиране с инструментите  на национално законодателство на актуализираните инструменти (конвенции, кодекси, резолюции, циркуляри…на ММО/Amendments adopted by the Maritime Safety Committee  (MSC).

Според експертите е необходимо отговорните служители на ИАМА да изготвят актуализиран списък на задължителните и препоръчителните Международни договори, по които Република България е страна, в превод на български език и на тези, които чакат актуализация и легализация. 

Би било добре актуализирания списък на задължителните и препоръчителните Международни договори, по които Република България е страна да бъде в съответствие с формата на ММО (публичния регистър за статуса на конвенцииите). Иначе  казано Интернет страницата на ИАМА има нужда от актуализация и хармонизиране със стандартите на 2023 год.

            От Интернет страницата на ИАМА е видно, че има документи които се нуждаят от актуализация. Пак оттам става ясно, че липсва информация за санкционните  режими, която да предоставя изчерпателни подробности за всички режими на санкции на ЕС и съответните им правни актове, включително тези режими, приети от Съвета за сигурност на ООН и транспонирани на ниво ЕС.

Необходимо е да има връзка към  законодателство на Република България, което да визира както следва: Прилагането на разпоредбите на резолюциите или решенията ,на Съвета за сигурност на ООН (санкции) и на решенията и регламентите на Съвета на Европейския съюз (ограничителни мерки) закон от 2016 г.

Необходимо  е да бъде изготвен и публикуван на страницата на ИАМА пълен списък на формите, които да улеснят прилагането на българското и международното морско законодателство.

Според експертите е необходимо да бъдат публикувани редица правила, свързани с безопасността на мореплаването и навигацията, на разследването на произшествия, на екологията. Акцент в проверката ще бъде и дейността на звеното за разследване на морски произшествия.

К.д.п. Христо Папукчиев: Одитът на ММО касае цялата държава, а не само морската администрация

 • Капитан Папукчиев, Вие сте един от хората, които алармираха за възможни проблеми при одита на ММО. Какво Ви кара да очаквате такова негативно развитие на ситуацията?
 • В държавната администрация съществува едно дълбоко погрешно убеждение, че идва някаква комисия от ММО, прави някакви констатации, дава някакви забележки, пийнат и хапнат на официалната вечеря и си тръгват. Ако някой си мисли, че по този начин ще мине този одит, горчиво ще съжалява. Последният одит от ММО беше през 2008 година по искане на ИАМА и докладът от него беше унищожителен, а сега нещата са в пъти по-сложни и проблемни оттогава. Одитът не се прави само на морската администрация, той се прави на цялата държава, на взаимовръзките между отделните институции, върху ратифицираните конвенции. Именно прехвърлянето на топката между отделните институции е причина за сегашното състояние на морската ни дейност.
 • Вие какъв опит имате с тази дейност на ММО?
 • Освен че съм участвал в проверката през 2008 година, в течение на годините съм участвал в няколко одита на организацията – както на администрация на флага, така и корпоративни. За едно гарантирам – тези проверки са сериозни и много подробни. Но и одитираните се стараят, защото една лоша констатация води до имиджови, репутационни и впоследствие – финансови щети.
 • Успяхте ли да информирате и държавните институции какво ги очаква?
 • Аз съм описал всичко необходимо и съм го входирал в деловодството на МС. Освен това успях да се срещна и да разговаряме със заместник-министъра на транспорта Красимир Папукчийски, където срещнах разбиране и се надявам нещата, които зависят от него да получат раздвижване. Приготвил съм и съм предал анализ какво е необходимо да се направи преди проверката на ММО. Но основните проблеми, като ратификация на конвенции и взаимодействие на институции изискват спешни решения на по-високо ниво. Да се надяваме, че през месец май, когато е планиран одита ще имаме редовно правителство и работещ парламент, за да можем да покажем пред морската общественост.     Много проблеми могат да бъдат решени, но това изисква компетентност, желание и ентусиазъм от отговорните държавни служители, анализиране на пропуските, дефиниране на основната и косвените причини за настоящето състояние и набелязване на коригиращи дейности и отговорности, последващ и превантивен контрол за съответствието с инструментите на ММО
автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…