Клъстер Зелен Транспорт отчете успешна година

 

Какво е направено и какво трябва да се направи за развитието на интермодалните превози? Тази беше основната тема, по която дискутираха участниците в семинара по представяне на дейността на Клъстер Зелен Транспорт (КЗТ). Той се проведе по проекта „Утвърждаване на КЗТ като фактор за развитие на интермодалния транспорт в България”.
Действията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са насочени към стимулиране развитието на екологосъобразните видове транспорт, каквито са железопътния, водния и интермодалния. Това заяви при откриване на събитието зам. министър Антон Гинев. След него отчет на дейността на клъстера направи Любомир Сяров, председател на Управителния съвет на КЗТ. Той посочи, че за изминалите години клъстера се развива много успешно, като успява да повиши конкурентоспособността на своите членове. КЗТ дава възможност за интеграция на фирмите в него и им помага в кандидатстването по европроекти, изтъкна Симеон Анананиев, зам. председател на клъстера.
По време на дискусията думата взеха редица представители на фирми и сдружения членове на КЗТ, които очертаха проблемите пред развитието на интермодалните превози. Като най-голям те посочиха лошата инфраструктура и липсата на пари за модернизацията й.
Източник: http://www.logistika.bg/bg, 16.12.2014г.