Комисията на ЕС предлага модел на комбиниран транспорт за устойчив превоз на товари

сградата на европейската комисия , знаме на ЕС

Новата инициатива на Европейската комисия представлява значителна стъпка към постигане на устойчивост и конкурентоспособност в сектора на товарния транспорт, съобщават от Railway Technology.

Актуализацията на Директивата за комбинирания транспорт и допълненията към пакета за екологичен товарен транспорт, приет през юли 2023 г., откриват нови възможности за намаляване на въздействието върху околната среда.

Георги Гвоздейков инициира еко-такса от 500 лв. за внос на употребявани автомобили


Зелен подход в транспорта

Предложението на Европейската комисия цели да интегрира все повече различните видове транспорт, като морски, железопътен и въздушен, за намаляване на емисиите и оптимизиране на транспортната мрежа.

Ролята на интермодалния транспорт

Комисарят по транспорта, Адина Валейн, подчертава значението на интермодалния транспорт за икономиката и околната среда, като подкрепя комбинирането на различни транспортни средства.

Цели и стратегии за намаляване на разходите на транспорта

ЕС поставя амбициозни цели за намаляване на разходите за интегрирани транспортни операции с 10% в рамките на седем години, което ще допринесе за по-ефективен и устойчив транспорт.

След като последната актуализация на Директивата за комбинирания транспорт е била през 1992 г., това ново предложение е важна стъпка към модернизацията и устойчивостта на транспортния сектор в ЕС.