Консултант ще анализира непостроения интермодалния терминал в Пловдив за концесиониране

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе конкурс за изпълнител за изготвяне в първата част на разработката на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия на непостроения "Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив". Офертите са подавани вчера на 7 септември 2015г до 17 часа и е трябва да бъдат отворени днес 8 септември от 10:30 часа.

Втората част от работата на консултанта е да подготви проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура. Интермодалният терминал край Пловдив, първият в страната граден с публични средства, започна строителство през настоящата 2015г и трябваше да бъде готов до края на 2015г, но ще е успех ако бъде построен и пуснат в експлоатация през 2016 г.

 

Характеристика на Проект Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив

Бюджет 13 940 446,32 лв.

Финансов източник ОП "Транспорт" и национален бюджет

Бенефициент ДП НКЖИ

Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

Строителен надзор ДЗЗД "Рубикон – Тест"

 

Национална компания "Железопътна инфраструктура " сключи през тази година поредица от договори за подготовка на железопътни проекти. Един от тях е за жп възел "Пловдив". Инвестиционната стойност на обекта според проектантите от "Трансгео" възлиза на около 321 млн. лева без ДДС. Жп възел "Пловдив" се намира между гарите Скутаре, Крумово и Филипово, както и Централна жп гара Пловдив. В него се включва 1200 м жп линия от Коматевския възел, над река Марица до бул. "България". В проекта попада и пробивът на Централна жп гара Пловдив. Предвижда се под гарата да минава трасе с дължина 900 метра между бул. "Васил Априлов" и ул. "Димитър Талев". Според инж. Илия Илиев, управител на "Трансгео", се планира премахването на трите прелеза между гара Пловдив и гара Филипово. На тяхно място ще се направи естакада, като се планира нова спирка на стадион "Пловдив", която да бъде наречена "Стадиона". Проектантите от "Трансгео" ще бъдат окончателно готови с идейния през октомври 2015г. Срокът за завършване на цялата дейност по проучването и проектирането изтича в края на 2016 г.

 

Източник: gradat.bg

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]