НКЖИ участва в ден на кариерата във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура " (НКЖИ ) взе участие в Деня на кариерата, организиран от Центъра за кариерно развитие на Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“. Това съобщиха от пресцентъра на НКЖИ . ВТУ „Тодор Каблешков” е тясно свързано с развитието на железопътния транспорт в страната. Партньорството между Висшето училище и Компанията има дългогодишна история. Форумът беше открит от ректора на учебното заведение – проф. дтн. инж.-мат. Петър Колев, а целта му е да даде възможност за среща между студенти и потенциални работодатели. В тази връзка, служители от отдел „Управление на човешките ресурси“ на ДП НКЖИ запознаха студентите от висшето училище с историята, основните дейности и структура на Компанията. Бяха представени възможностите за професионална реализация в системата, за успешно стартиране на кариерата чрез стажантската програма, програмата за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти от висшите учебни заведения в системата на НКЖИ и др. Своята професионална реализация в ДП НКЖИ могат да намерят студенти, завършили специалностите „Комуникационна и осигурителна техника“, „Технология и управление на транспорта“, „Транспортно строителство“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Транспортна техника“, „Железопътна техника“, „Икономика на транспорта“ и „Транспортен мениджмънт и логистика“ Като утвърден и практически доказан образователен и научен център, ВТУ „Тодор Каблешков” е завоювал престиж на уникално учебно заведение, неразривно свързано с подготовката на висококвалифицирани специалисти, които отговарят на съвременните изисквания за модерен, съобразен с новите научно-технически постижения железопътен транспорт , конкурентоспособен и с възможности за интеграция в европейските системи и е предпочитан източник на кадри за нуждите на ДП НКЖИ . Участието на НКЖИ във форума премина при засилен интерес от страна на студентите.

 

Източник: http://www.focus-radio.net, 04.10.2016г.