КСБ и НКЖИ организират Първа кръгла маса – дискусия „Състояние, проблеми и перспективи в железопътното строителство 2016 – 2020″

 

Камарата на строителите В България (КСБ) и ДП „Национална компания железопътна инфраструктура" (ДП НКЖИ) организират Първата кръгла маса – дискусия „Състояние, проблеми и перспективи в железопътното строителство 2016 – 2020". Тя ще се състои на 24 ноември 2016 г. от 9.30 часа в сградата на КСБ, ул. „Михаил Тенев" №6, ет. 1. Официален медиен партньор на събитието е вестник „Строител".Поканен да открие дискусията е министърът на транспорта , информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски . Във форума ще участват инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ, и инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на ДП НКЖИ. Водещи докладчици и участници в дискусията ще са представители на КСБ, ДП НКЖИ, Министерството на транспорта , информационните технологии и съобщенията, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при Народното събрание, български фирми и специалисти в областта на железопътното строителство, Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВТУ „Тодор Каблешков" и др. Основната цел на Кръглата маса е представители на публичния и частния сектор да обсъдят проблемите и добрите практики в железопътното строителство. Ще се разгледат състоянието, проблемите и иновативните технологии в строителния бранш, както и какви проекти предстои да изпълни ДП НКЖИ. Участниците ще набележат стратегическите насоки за осигуряване участието и защита на интересите на българските строителни и проектантски фирми в областта на железопътното строителство. Резултатите от обсъжданията ще позволят да бъдат идентифицирани потенциалните възможности за намиране на добри решения на проблемите на сектора. По време на събитието ще бъде приет и заключителен документ от Кръглата маса с конкретни предложения за успешна реализация на проектите и практиките в железопътното строителство.

Източник: http://www.crossdisplay.bg, 11.11.2016г.