НКЖИ ще строи подлез на жп линията в Горна Баня

Във връзка с излъчени репортажи с неточна интерпретация на фактите и местата в междугарието Захарна фабрика – Горна баня,oт НКЖИ уточняват, че:

Районът между гара Горна Баня и Софийския околовръстен път е част от Пета главна жп линия (София – Кулата), където в разстояние на 450 метра има няколко незаконно обособени пешеходни пресичания на жп линията през около 75 метра.

Обръщаме внимание, че незаконните пресичания в района са формирани вследствие на нерегламентирано преминаване на пешеходци през железопътната линия на тези места и дейността на лица извън структурите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Всички пресичания са извършени и се извършват незаконно, без съгласуване с Компанията и са отговорност на самите нарушители.  

Мястото, тема на репортажите,  НЕ Е ПРЕЛЕЗ, не е категоризирано или заведено в картотеката на жп прелезите или пешеходни пътеки на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

В наредба № 4 за железопътните прелези се определя начинът и местоположението на пресичане на жп инфраструктура – чрез подлез, надлез или прелез. Според изискванията на нормативните документи не се допуска жп линия с категория „железопътна магистрала”, каквато е линията София – Кулата и посоченият участък от нея,  да бъдат пресичани на едно ниво, т.е. с прелез. Отделно, мястото е в крива и няма необходимия обзор и видимост за пресичане на едно ниво.

За НКЖИ сигурността и безопасността на жп превозите е основна задача и е недопустимо национални медии, да показват граждани, пресичащи абсолютно нерегламентирано през жп линиите, особено, когато се отнася до майки с колички.

Съобразявайки се с неудобствата на гражданите живущи в района, ръководството на НКЖИ съвместно с Район „Овча купел“ проведоха редица срещи с местните жители.  Изготвен е проект за изграждане на пешеходен подлез, като в момента тече процедура за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор и стартиране на строителните дейности. Очаква се изграждането на съоръжението да започне до средата на месец юни.

По предварителни разчети, стойността на подлеза ще бъде около 1 300 000 лв., които ще бъдат отделени от бюджета на НКЖИ.

Апелираме гражданите за търпение и разбиране, както и гражданско самосъзнание и спазване на правилата за движение.

Напомняме, че прелез е пресичане на едно ниво, обща точка на автомобилния път с жп линия.

Като пълноправен член на Европейския съюз, отговорността на НКЖИ по отношение на безопасността на прелезите се повиши. Компанията полага значителни усилия за постигане на европейските критерии за безопасност, както по отношение на железния път, пътната инфраструктура и превозните средства, така и по отношение на обучението и възпитанието на водачите на пътни превозни средства (ППС).

Пешеходците и водачите на ППС преминават на свой риск и отговорност през прелезите. Отговорност на всеки един е спазването на правилата за движение при преминаване през жп прелез, както и пресичане на жп линията само на определените за това места.

Призоваваме медиите за отговорно отразяване на фактите и събитията, при излъчване на нерегламентираните пресичания на жп линията, за да не се поощрява неспазването на правилата и извършването на незаконни действия, които застрашават живота на всички участници в движението. Не на последно място, се руши имиджът на железницата и се нагнетява отрицателно отношение към железопътния транспорт.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…