НКЖИ си партнира с ромски организации в „конфликтни“ точки от железопътната инфраструктура

Съвместните ни усилия с ромски организации, с органите на МВР и прокуратурата, с всички държавни институции, които са отговорни и имат отношение към кражбите на елементи от железопътната инфраструктура, дават резултати, но още сме далече от трайно решаване на проблема. Това заяви генералният директор на НКЖИ Милчо Ламбрев при участието си внационална конференцияорганизирана от Националния център за развитие на ромите в България и Световната ромска организация.

От началото на годината до края на месец октомври 2016 г., кражбите от железопътната инфраструктура са на стойност около 1 500 000 лв. За цялата 2015 г. те са за близо 2 000 000 лв., но щетите за възстановяване са многократно по-големи от стойността на откраднатите материали. Точният размер не може да бъде изчислен.

Масово се крадат действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационна техника, съоръженията за електрозахранване и енергетика, железопътни релси, стрелкови части, скрепителни елементи и всякакви метални части, които могат да бъдат предадени за вторични суровини. Кражбите на елементи от железния път и неговите съоръжения създават предпоставки за дерайлиране на преминаващите влакове, поради нарушения на целостта и здравината на конструкцията на пътя, мостовете, съоръженията и др. Всяко дерайлиране на пътнически влак носи в себе си риска за живота на пътниците в него или в други преминаващи влакове, за разрушения на самите влакове и превозваните стоки в товарните влакове. В много от случаите кражбите водят до огромно закъснение в графика или промяна на маршрутите на движещите се влакове, което води до загуба на време и създава на неудобства за пътуващите.

„Радвам се, че по този проблем имаме постоянен диалог и успешно сътрудничество с представители на ромските организации, на които разчитаме в разясненията за изключителните опасности, които представляват тези кражби не само за хората, които ги извършват, но и за сигурността на жп транспорта като цяло. Използвам случая да ви благодаря за разбирането и съдействието ви за ограничаване на тези вандалски действия“ – каза в заключение инж. Ламбрев

Председателят на Световната ромска организация г-н Йован Дамянович връчи почетен плакет на инж. Ламбрев за приноса на НКЖИ като най-голям работодател в страната за интеграцията на ромското население. По време на конференцията бяха отбелязани примери за успешно решаване на конфликтни проблеми като събаряне на ромски къщи в опасна близост до жп инфраструктурата в кв. Факултета чрез диалог между ромските организации, НКЖИ и Общината.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…