Последния лицензиран жп превозвач “ТБД-Товарни превози” започва редовни превози

Първите курсове на "ТБД-Товарни превози" се очакват през октомври

Tрябваше да видите с каква жар преди няма и два месеца депутатите от парламентарната комисия се противяха на една дребничка корекцийка в железопътен закон, позволяваща на индустриалните производители сами да возят продукцията си до първата гара без жп лиценз. Всички веднага се сетиха за Христо Ковачки и директно обвиниха ресорната администрация, че прави поправката в негова услуга. Какво се случи през изминалото лято не е ясно, но последната сряда, разисквайки отново финансовия колапс в железниците, същите тези депутати изобщо не споменаха името на Ковачки. А през това време новият му жп превозвач суперскоростно се сдоби със сертификат за безопасност, еманципира се от "БДЖ-Товарни превози" и подготвя първите си превози за октомври. За справка – въпросният сертификат е същият документ, за който от жп администрацията пак преди лятната ваканция на депутатите твърдяха, че е по-трудно постижим и от лиценза. За разлика от разрешителното, за което Ковачки чака година и половина, сертификатът му беше издаден за под два месеца.

В същото това време в правителството отлежава нов проект за промяна на жп закона, намаляващ таксите за ползване на железния път. Но вероятно той не е привлякъл ничие внимание, защото е още само проект. Също толкова вероятно, колкото и наближаващите избори и пословичната дисциплина по време на вот в редиците на партията на Ковачки (доскоро ЛИДЕР, а вече БДЦ) да нямат нищо общо с мълчаливата сговорчивост на властта.

Златна есен в Бобов дол

През седмицата на страницата на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в раздела "Железопътни превозвачи" се появи едно ново дружество. Това е "ТБД – Товарни превози" – 100% собственост на "ТЕЦ Бобов дол", част от енергийната палитра на Христо Ковачки (през "Консорциум Енергия МК"), състояща се от множество мини и топлоелектрически централи.

Появата на новия жп превозвач беше очаквана. През февруари 2014 г. БДЖ заплаши, че ще спре да вози въглищата от мините, свързани с Христо Ковачки, тъй като не може да си събере 15 млн. лв. за извършения транспорт от две спедиторски компании, които една след друга са отговаряли за превозите. Първоначално това е "Ти рейл България", а от пролетта на 2013 г. тази дейност и трупането на задължения са поети от "Ти Би Ел". В разгара на спора стана ясно, че от своя страна Ковачки се опитва да се еманципира от БДЖ, като създаде собствен товарен жп превозвач. На 2 септември 2014 г. първият опит за лицензиране завърши с отказ от транспортното министерство, тъй като комисията констатира пропуски и недостатъци по отношение на изискванията за финансова стабилност и наличие на материална база.

Вторият опит се оказа по-успешен и през юни тази година компанията се сдоби с лиценз. Уж сложният сертификат за безопасност пък му беше издаден през септември. Още по-скорострелно се очаква да започнат и първите превози на "ТБД – Товарни превози". Според източници от сектора, близки до компанията, Ковачки ще започне да вози собствени въглища от началото на октомври. Това означава, че "БДЖ -Товарни превози" е на път да се раздели с най-големия си клиент. Което, от една страна, поставя въпроса какво ще прави държавният превозвач с намаляващи приходи с част от служителите си. А от друга – ще успее ли да си прибере парите, които спедиторът на Ковачки му дължи, след като досега действащата заплаха "платете или ще спрем да ви возим въглищата" вече няма да върши работа. Сега впрочем пред риска да бъде сполетяна от същото е поставена Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), която събира таксите за преминаването по жп линиите. Надеждите са "ТБД – Товарни превози" да бъде коректен платец, но нееднократно новата история помни случаи, в които към дружества на Ковачки е проявявана специална толерантност с мантрата "да спасим българския въгледобив".  

Превозвач в мащаб

Материалната база на новата компания не е известна официално. На въпросите на "Капитал" с какъв подвижен състав разполага дружеството от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" отговориха, че това е търговска информация и не могат да я предоставят на трети лица. Ръководството на превозвача също не беше открито за коментар. От източници, близки до компанията, обаче стана ясно, че към момента тя има два магистрални локомотива (тези, които дърпат вагоните по жп линиите). Освен тях компанията по неофициална информация има още няколко, които са в ремонт. Мините на Ковачки имат и 6-7 маневрени локомотива (работещи на територията на добивни предприятия). Отделно, пак по неофициална информация дружеството има около 400 вагона за въглища. Колкото до служителите, от "Железопътна администрация" отговориха, че "ТБД – Товарни превози" е от клас "малко предприятие" с численост на персонала от 10 до 49 души. С оперативното управление на компанията пък се занимава един от бившите директори на "БДЖ – Товарни превози".

Пак според неофициални източници компанията вече има договор за достъп до мрежата на НКЖИ. Към момента товарите на Ковачки пътуват по седем направления в страната. Пет от мините изпращат въглищата си към ТЕЦ "Бобов дол", където доставките се получават на гара Големо село. Това са мините "Станянци", "Бели брег", "Мини открит въгледобив Перник", "Чукурово" и "Мини Бобов дол". Останалите две направления са от "Брикел", Гълъбово с получател ТЕЦ "Марица – 3" и от мина "Черно море" (гара Сарафово) за гара Сливен, където топлоелектрическата централа се свързва с Ковачки. 

Скачени вагони

Дори и от следващия месец "ТБД – Товарни превози" да не успее да се справи сама с превозите на всички товари, пълното й еманципиране от БДЖ е въпрос на малко време. За БДЖ остава раздялата с най-големия й клиент. Според отчета на държавната компания за 2014 г. спедиторската компания "Ти Би Ел" осигурява 41% от общото количество товари. За полугодието на 2015 г. "Ти Би Ел" все така е номер едно сред товародателите, въпреки че отчита спад на превозените количества спрямо първото полугодие на 2014 г. с 27%. Изчезването на най-големия товародател ще се прибави към и без това сериозните проблеми на товарното поделение на БДЖ. След печалбата за 2013 г. от 3.8 млн. лв., за 2014 г. "БДЖ – Товарни превози" има загуба от почти 21 млн. лв. при 136 млн. лв. приходи. За първото шестмесечие сега държавната компания отчита по-ниски приходи с 5.7 млн. лв. спрямо същия период преди година. Загубата от 7.2 млн. лв. за периода януари – юни 2014 г. става 7.3 млн. лв. тази година. Намалява и производителността (на база произведени тонкилометри) с 21.2%, а коефициентът на празния пробег расте.

Единственото положително е, че от февруари 2014 г. задълженията на спедиторите на Ковачки все пак намаляват. Според отчета за полугодието на 2015 г. вземанията на "БДЖ – Товарни превози" от 15 млн. лв. са се свили до 7.1 млн. лв. Дали обаче след транспортната независимост всичко ще бъде изплатено не е ясно. Не е ясно и дали проблемите с несъбраните вземания няма да се прехвърлят към НКЖИ, която също има сериозни финансови трудности. А въпрос на време е да разберем дали и новият превозвач ще се ползва с толерантност, на каквато Ковачки в ролята си на товародател разчиташе досега. В името на въгледобива, разбира се.

Източник: http://www.capital.bg/browse.php?aid=190 автор: Калина Горанова