Облигационерите на БДЖ не дочакаха концесията на Летище София

По искане на част от облигационерите на Холдинг БДЖ частен съдебен изпълнител е започнал продажба на имотите на Холдинг БДЖ, показа справка за наложените възбрани в Службата за вписванията.

Засега се предлагат три имота – сградата на Транспортна полиция на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110а с начална цена 1.4 млн. лева, хижа Родина на Витоша с цена 1.4 млн. лева и хотел в Банкя за 1.2 млн. лева.

Сградата на Транспортна полиция вече е обявявана на търг с цена 2.7 млн. лева, но досега не е намерила купувач. Също така с малък успех приключи планираната продажба на заложените пред облигационерите 5000 товарни вагона. Чрез техния довереник ББР за продажба бяха пуснати 3542 вагона.

До това развитие се стигна, след като през юли 2015 г. бе постановено второ осъдително решение на Лондонският кралски съд в полза на облигационерите. През 2007 г. те финансираха погасяването на стари дългове на БДЖ, основно към НКЖИ.

Стратегията за преструктуриране на БДЖ предвиждаше държавата да погаси дългове за 300 млн. лева, като в случай на приватизация на „БДЖ Товарни превози“ сумата можеше да бъде по-малка.

Преди една година обаче бе направен обрат на 180 градуса, като държавата планира да погаси задълженията на компанията и да финансира преструктурирането й за сметка на постъпленията от концесията на Летище София. Политическата криза отложи крайния срок за подаване на оферти за летището. Както и в останалите случаи, които водят до потенциални задължения за държавата, и тук се очаква руско участие (ВТБ). Руската банка вероятно ще участва заедно с турската Limak. Сред останалите потенциални кандидати са „Фрапорт“, която заедно с компании на „Химимпорт“ оперира летищата в Бургас и Варна, турската TAV и испанската Ferrovial.

Задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД към финансови институции към 30.09.2016 г. са в общ размер на 251 012 хил. лева, от които просрочените задължения възлизат на  153 298 хил. лева. Най-големите просрочени задължения са към облигационерите от втория заем – 134 041 563 лева. Освен това дружеството има задължения към KfW и ПИБ. Първият облигационен заем е на дъщерните дружества. През тази година холдингът все пак е намалил дълговете си с главница 54 863 хил. лева, но ежегодно дължи близо 10 млн. лева за лихви.

Деветте месеца на 2016 г. “Холдинг БДЖ” ЕАД приключва със загуба в размер на 7 089 хил. лева при отчетена загуба в размер на 1  635 хил. лева за 2015 г, сочи отчетът на дружеството.

economix.bg